Насърчи някого да продължава да служи на Йехова точно както Елкана и Анна насърчили Самуил.