Прескочи към материала

ЗАДАЧИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Исус — пророк като Моисей

Свали тази задача за изследване и открий четирите прилики между Моисей и Исус Христос.