Прескочи към материала

ЗАДАЧИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Израилтяните напускат Египет

Свали тази географска задача и намери местата, през които минали израилтяните, след като излезли от Египет.