Прескочи към материала

ЗАДАЧИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ

Кой казал тези думи? (Битие 41–50)

Свали тази задача за изследване, прочети петте цитата от Библията и посочи хората, които са казали съответните думи.