Прочети това стихче с детето си и разгледайте заедно картинките.