Прескочи към материала

Трябва ли да почитаме изображения?

Трябва ли да почитаме изображения?

Отговорът на Библията

Не, не трябва. Във връзка със законите, които Бог дал на израилтяните, в New Catholic Encyclopedia се казва: „От различни откъси на Библията става ясно, че истинското поклонение на Бога било лишено от изображения.“ Подобно на това в книгата „Християнството през вековете“ се посочва относно първите християни: „Те нямат свои идоли или други видими предмети, пред които да се покланят.“ Това е в съгласие със следните библейски стихове:

  • „Не си прави изваяно изображение, нито каквото и да било подобие на нещо, което е на небесата горе, което е на земята долу или което е във водите под земята. Да не им се покланяш, нито да им служиш, защото аз, Йехова, твоят Бог, съм Бог, който изисква пълна преданост!“ (Изход 20:4, 5) Тъй като Бог изисква „пълна преданост“, не му харесва да почитаме или да се покланяме на икони, статуи или символи.

  • „Няма да дам славата си ... на изваяните изображения.“ (Исаия 42:8) Бог отхвърля поклонението, принасяно чрез изображения. Когато някои израилтяни се опитали да му се покланят, използвайки статуя с формата на теле, Бог осъдил постъпката им. (Изход 32:7–9)

  • „Не бива да мислим, че Божеството е като злато, сребро или камък, като нещо, изваяно благодарение на човешки умения и замисъл.“ (Деяния 17:29) За разлика от езичеството, при което често се използват изображения, „изваяни благодарение на човешки умения и замисъл“, християнското поклонение трябва да е „с вяра ..., а не с виждане“. (2 Коринтяни 5:7, „Синодално издание на Библията“)

  • „Пазете се от идоли!“ (1 Йоан 5:21) В заповедите си както към израилтяните, така и към християните Библията многократно показва колко невярно е твърдението, че Бог одобрява почитането на икони и статуи.