Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Съществуват ли демоните?

Съществуват ли демоните?

Отговорът на Библията

Да. Демоните са ‘ангели, които съгрешили’, духовни създания, които се разбунтували срещу Бога. (2 Петър 2:4) Първият ангел, който станал демон, е Сатана Дяволът, когото Библията нарича „владетеля на демоните“. (Матей 12:24, 26)

Бунтът по времето на Ной

Библията говори за бунт сред ангелите преди Потопът по времето на Ной. В нея се казва: „Синовете на истинския Бог забелязаха, че човешките дъщери са красиви, и започнаха да си вземат от тях за жени всички онези, които си избираха.“ (Битие 6:2) Тези зли ангели напуснали „правилното си местоживеене“ на небесата и се материализирали в човешки тела, за да имат сексуални отношения с жените. (Юда 6)

Когато започнал Потопът, разбунтувалите се ангели изоставили човешките си тела и се завърнали в небесата. Бог обаче ги изгонил от семейството си. Като част от наказанието им, демоните никога повече нямало да могат да приемат човешки тела. (Ефесяни 6:11, 12)