Отговорът на Библията

Да. Демоните са ‘ангели, които съгрешили’, духовни създания, които се разбунтували срещу Бога. (2 Петър 2:4) Първият ангел, който станал демон, е Сатана Дяволът, когото Библията нарича „владетеля на демоните“. (Матей 12:24, 26)

Бунтът по времето на Ной

Библията говори за бунт сред ангелите преди Потопът по времето на Ной. В нея се казва: „Синовете на истинския Бог забелязаха, че човешките дъщери са красиви, и започнаха да си вземат от тях за жени всички онези, които си избираха.“ (Битие 6:2) Тези зли ангели напуснали „правилното си местоживеене“ на небесата и се материализирали в човешки тела, за да имат сексуални отношения с жените. (Юда 6)

Когато започнал Потопът, разбунтувалите се ангели изоставили човешките си тела и се завърнали в небесата. Бог обаче ги изгонил от семейството си. Като част от наказанието им, демоните никога повече нямало да могат да приемат човешки тела. (Ефесяни 6:11, 12)