Прескочи към материала

Как да преодолея страха от смъртта?

Как да преодолея страха от смъртта?

Отговорът на Библията

С основание се страхуваме от този общочовешки враг и вземаме разумни мерки да защитим живота си. (1 Коринтяни 15:26) Но в резултат на погрешни схващания или суеверия хората „през целия си живот са ... в робство заради страха от смъртта“. (Евреи 2:15) Като знаеш истината, няма да изпитваш панически страх от смъртта, който може да ограби радостта ти от живота. (Йоан 8:32)

Истината за смъртта

  • Мъртвите не съзнават нищо. (Псалм 146:4) Не се страхувай от болка или мъчения след смъртта, понеже Библията сравнява смъртта със сън. (Псалм 13:3; Йоан 11:11–14)

  • Мъртвите не могат да ни навредят. Дори онези, които преди са били жестоки врагове, са „безсилни в смъртта“. (Притчи 21:16) Библията казва, че след като умрат, „омразата им и ревността им ги няма“. (Еклисиаст 9:6)

  • Смъртта не е непременно краят на нашето съществуване. Посредством възкресение Бог ще върне към живот хората, които са умрели. (Йоан 5:28, 29; Деяния 24:15)

  • Бог обещава, че един ден „вече няма да има смърт“. (Откровение 21:4) Библията казва за това време: „Праведните ще наследят земята и ще живеят вечно на нея“, без изобщо да се страхуват от смъртта. (Псалм 37:29)