Отговорът на Библията

Библията категорично отрича това твърдение. Страданията не били част от намерението на Йехова Бог за човечеството. Първите мъж и жена се разбунтували срещу Божието управление, избирайки сами да определят какво е добро и зло. Те отхвърлили Бога и понесли последствията от избора си.

Днес ние изпитваме последиците от погрешното им решение. Но Бог в никакъв случай не е виновен за човешките страдания.

Библията казва: „Когато е подложен на изпитание, нека никой не казва: ‘Бог ме подлага на изпитание.’ Защото Бог не може да бъде изпитван със зло, нито той самият изпитва някого така.“ (Яков 1:13) Всеки понася страдания — дори хората, които са угодни на Бога.