Прескочи към материала

Какъв е смисълът на живота?

Какъв е смисълът на живота?

Отговорът на Библията

 Този въпрос може да бъде зададен и по друг начин, например „Защо сме тук?“ или „За какво живеем?“. Библията показва, че смисълът на живота е да развием приятелство с Бога. Ето някои основни истини, разкрити в Библията:

  •   Бог е нашият Създател. Библията казва: „[Бог] ни направи, а не ние самите.“ (Псалм 100:3; Откровение 4:11)

  •   Бог е създал всичко, включително и нас, с определена цел. (Исаия 45:18)

  •   Бог ни е създал с „духовни нужди“, в това число с желанието да разберем смисъла на живота. (Матей 5:3) Той иска да удовлетворим това желание. (Псалм 145:16)

  •   Удовлетворяваме духовните си нужди, като развиваме приятелство с Бога. Макар че за някои това може да изглежда невъзможно, Библията ни насърчава: „Приближете се до Бога и той ще се приближи до вас.“ (Яков 4:8; 2:23)

  •   За да станем приятели на Бога, трябва да живеем според неговото намерение за нас. Разбираме какво е то от Еклисиаст 12:13: „Бой се от Бога и спазвай заповедите му, понеже това е цялото задължение на човека.“

  •   В бъдеще ще видим изпълнението на първоначалното Божие намерение за нас, когато Бог премахне страданията и даде вечен живот на всички свои приятели — хората, които му се покланят. (Псалм 37:10, 11)