Прескочи към материала

Свидетели на Йехова

Избери език български

Какво казва Библията за смесените бракове?

Какво казва Библията за смесените бракове?

Отговорът на Библията

Бог одобрява браковете между мъже и жени от различни етноси или раси, защото всички хора са равни в неговите очи. Библията казва, че „Бог не проявява пристрастие“, а приема хората от всички народи. (Деяния 10:34, 35)

Ето някои други принципи от Библията относно брака и равенството между расите:

Всички етноси и раси водят началото си от един човек

Всички хора са произлезли от първия човек Адам и жена му Ева, която Библията нарича „майка на всекиго, който живее“. (Битие 3:20) Затова Библията казва за Бога: „Той създаде от един човек всички човешки народи.“ (Деяния 17:26) Независимо от расовата или етническата си принадлежност, всички хора са едно семейство. Какво да кажем обаче, ако там, където живееш, има расова или етническа дискриминация?

Разумните хора „се съветват помежду си“

Макар че смесените бракове са напълно приемливи за Бога, не всички хора споделят този възглед. (Исаия 55:8, 9) Ако планираш да сключиш такъв брак, трябва с бъдещия ти партньор да обсъдите следните въпроси:

  • Как ще се справяте с натиска от страна на семейството или обществото?

  • Как ще помогнете на децата си да се справят с предразсъдъците?

Когато по този начин „се съветвате помежду си“, ще имате щастлив брак. (Притчи 13:10; 21:5)