Прескочи към материала

Кой или какво е „Словото на Бога“?

Кой или какво е „Словото на Бога“?

Отговорът на Библията

Изразът „словото на Бога“ обикновено се отнася за послание от Бога или за сбирка от такива послания. (Лука 11:28) На няколко места „Словото на Бога“ и „Словото“ се използват като титла. (Откровение 19:13; Йоан 1:14)

Послание от Бога. Пророците често казвали, че посланията, които известяват, са словото на Бога. Например Йеремия въвеждал пророческите послания с израза „словото на Йехова ми беше разкрито“. (Йеремия 1:4, 11, 13; 2:1) Преди да съобщи на Саул, че е избран от Бога за цар, пророк Самуил казал: „Спри сега, за да ти предам словото на Бога!“ (1 Царе 9:27)

Титла. Думата „Словото“ се среща в Библията също като титла на Исус Христос, както докато бил на земята като човек, така и като духовна личност в небето. Нека разгледаме защо можем да направим това заключение.

  • „Словото“ живяло преди всички останали творения. Библията разкрива: „В началото беше Словото ... То беше с Бога в началото.“ (Йоан 1:1, 2) Тя казва също, че Исус е „първородният измежду цялото творение“ и е „преди всичко друго“. (Колосяни 1:13–15, 17)

  • „Словото“ дошло на земята като човек, както посочва Библията: „Словото стана плът и живееше сред нас.“ (Йоан 1:14) А за Исус Христос се казва: „Той се отказа от всичко, прие образа на роб и стана подобен на хората.“ (Филипяни 2:5–7)

  • „Словото“ е Божи син. След като казал, че „Словото станало плът“, както е цитирано по–горе, апостол Йоан добавил: „Ние видяхме славата му — слава, която единородният син има от баща си.“ (Йоан 1:14) Той писал още: „Исус Христос е Божият син.“ (1 Йоан 4:15)

  • „Словото“ притежава качества, подобни на Божиите. Библията казва: „Словото беше бог.“ (Йоан 1:1) Исус е „отражение на славата на Бога, точен образ на неговата същност“. (Евреи 1:2, 3)

  • „Словото“ управлява като цар. Библията разкрива, че на главата му има „много корони“. (Откровение 19:12, 13) „Словото“ е наречено също „Цар на царете и Господар на господарите“. (Откровение 19:16) За Исус се казва, че е „Царят на онези, които управляват като царе, и Господарят на онези, които владеят като господари“. (1 Тимотей 6:14, 15)

  • „Словото“ служи като говорител на Бога. Онзи, който носи титлата „Словото“, очевидно е използван от Бога да предава информация и напътствия от него. Исус казал, че изпълнява следната роля: „Бащата, който ме изпрати, ми даде заповед какво да казвам и какво да говоря ... Затова каквото говоря, го говоря точно така, както ми го каза Бащата.“ (Йоан 12:49, 50)