Прескочи към материала

Дали Бог е просто безлична сила?

Дали Бог е просто безлична сила?

Отговорът на Библията

Бог притежава ненадмината сила. Библията казва следното относно начина, по който той създал милиардите звезди: „Вдигнете очи и вижте! Кой създаде тези неща? ... [Бог] извежда войнството им под брой и ги назовава всичките по име. Поради голямата му мощ и огромната му сила нито едно от тях не липсва.“ (Исаия 40:25, 26)

Но дали Бог е просто могъща сила? Библията казва, че той изпитва чувства, като любов и омраза. (Псалм 11:5; Йоан 3:16) Тя също разкрива, че поведението на хората влияе на чувствата му. (Псалм 78:40, 41)