Прескочи към материала

Необходимо ли е да принадлежиш към някаква религия?

Необходимо ли е да принадлежиш към някаква религия?

Отговорът на Библията

 Да, защото Бог иска хората да се събират заедно за поклонение. Библията казва: „Нека мислим един за друг, за да се подбуждаме към любов и добри дела, без да пренебрегваме общите ни събирания.“ (Евреи 10:24, 25)

 Исус посочил, че последователите му ще съставят организирана група: „И всички ще знаят, че сте мои ученици, ако има любов между вас.“ (Йоан 13:35) Учениците на Христос щели да проявяват любов основно като се събират със своите събратя. Те щели да бъдат организирани в сборове и редовно да се събират, за да се покланят на Бога. (1 Коринтяни 16:19) А всички заедно щели да образуват световно братство. (1 Петър 2:17)

Не е достатъчно просто да принадлежиш към някаква религия

 Библията разкрива, че хората трябва да се събират, за да се покланят на Бога, но не учи, че човек може да получи Божието благоволение просто като е член на дадена религия. За да имаме одобрението на Бога, религията трябва да влияе на живота ни. Например в Библията се посочва: „Поклонението [или религията], което е чисто и неопетнено от гледна точка на нашия Бог и Баща, е следното: да се грижи човек за сираците и вдовиците в неволята им и да се пази без петно от света.“ (Яков 1:27)