Прескочи към материала

Кой бил първородният грях?

Кой бил първородният грях?

Отговорът на Библията

 Адам и Ева били първите хора, които съгрешили. Като не послушали Бога и яли от „дървото на познанието за доброто и злото“, те извършили първородния грях *, както го наричат мнозина. (Битие 2:16, 17; 3:6; Римляни 5:19) На Адам и Ева не им било позволено да ядат от това дърво, понеже то представяло правото на Бога да определя стандартите за правилно и погрешно. Но като яли от него, те избрали сами да определят тези стандарти. По този начин отхвърлили Божията власт.

 Как „първородният грях“ засегнал Адам и Ева?

 Тъй като съгрешили, Адам и Ева остарели и в крайна сметка умрели. Те развалили приятелството си с Бога и загубили възможността да живеят вечно в съвършено здраве. (Битие 3:19)

 Как „първородният грях“ засяга нас?

 Адам и Ева предали греха на всичките си потомци. Това е подобно на начина, по който родителите предават на децата си генетично увреждане. (Римляни 5:12) Така всички хора се раждат „в грях“ *, което означава, че се раждаме несъвършени и сме склонни да постъпваме погрешно. (Псалм 51:5; Ефесяни 2:3)

 Поради наследения грях, или несъвършенство, ние се разболяваме, остаряваме и умираме. (Римляни 6:23) Освен това понасяме последствията от собствените си грешки и от грешките на другите. (Еклисиаст 8:9; Яков 3:2)

 Можем ли да бъдем освободени от последствията от този грях?

 Да. В Библията се казва, че Исус Христос умрял като „помирителна жертва за греховете ни“. (1 Йоан 4:10) Жертвата му може да ни освободи от последствията от наследения грях и ни дава възможност да получим онова, което Адам и Ева загубили — вечен живот в съвършено здраве. (Йоан 3:16) *

 Погрешни схващания за „първородния грях“

 Погрешно схващане: Първородният грях завинаги ни отчуждава от Бога.

 Факт: Бог не ни смята за виновни заради онова, което направили Адам и Ева. Той разбира, че сме несъвършени, и не очаква от нас повече, отколкото можем да правим. (Псалм 103:14) Въпреки че понасяме последствията от наследения грях, имаме възможността и честта да развием близко приятелство с Бога. (Притчи 3:32)

 Погрешно схващане: Покръстването освобождава човек от първородния грях, затова бебетата трябва да се кръщават.

 Факт: Въпреки че покръстването е важна стъпка към спасението, единствено вярата в Исусовата жертва може да очисти човек от греха. (1 Петър 3:21; 1 Йоан 1:7) Тъй като истинската вяра се основава на познание, не е възможно новородените да имат вяра. Ето защо Библията не подкрепя покръстването на бебета. Първите християни също знаели това. Те покръствали не бебета, а мъже и жени, които имали вяра в Божието Слово. (Деяния 2:41; 8:12)

 Погрешно схващане: Бог проклел жените, понеже Ева била първата, която яла от забранения плод.

 Факт: Бог не проклел жените, а „древната змия, онзи, който се нарича Дявол и Сатана“, който подтикнал Ева да съгреши. (Откровение 12:9; Битие 3:14) Освен това Бог смятал Адам за отговорен за греха, а не жена му. (Римляни 5:12)

 Защо Бог казал, че Адам „ще властва“ над жена си? (Битие 3:16) С тези думи Бог не оправдал подобно поведение. Той просто предсказал тъжните последствия от греха. Бог очаква мъжът да обича и почита съпругата си и да проявява дълбоко уважение към жените като цяло. (Ефесяни 5:25; 1 Петър 3:7)

 Погрешно схващане: Първородният грях всъщност били сексуалните отношения.

 Факт: „Първородният грях“ не може да са били сексуалните отношения поради следните причини:

  •   Бог заповядал на Адам да не яде от дървото на познанието за доброто и злото, докато той все още нямал жена. (Битие 2:17, 18)

  •   Бог казал на Адам и Ева „да бъдат плодовити“ и „да станат много“, тоест да имат деца. (Битие 1:28) Би било жестоко от негова страна да ги наказва за нещо, което им бил заповядал да направят.

  •   Адам и Ева съгрешили поотделно — първо Ева и по-късно мъжът ѝ. (Битие 3:6)

  •   Библията одобрява сексуалните отношения между съпруг и съпруга. (Притчи 5:18, 19; 1 Коринтяни 7:3)

^ Изразът „първороден грях“ не се среща в Библията. Всъщност първият грях, записан в Библията, са заблуждаващите думи на Сатана и отявлената лъжа, която казал на Ева. (Битие 3:4, 5; Йоан 8:44)

^ В Библията думата „грях“ се отнася не само за погрешни действия, но и за несъвършената, или грешна, същност, която наследяваме.

^ За да научиш повече за Исусовата жертва и каква полза можем да имаме от нея, виж статията „В какъв смисъл Исус е наш Спасител?“.