Прескочи към материала

Подкрепя ли Библията учението за прераждането?

Подкрепя ли Библията учението за прераждането?

Отговорът на Библията

Не. В Библията не се среща нито думата „прераждане“, нито идеята за прераждане. Това вярване е основано на учението за безсмъртието на душата. * Според Библията обаче душата е самият човек и тя може да умре. (Битие 2:7; Езекиил 18:4) При смъртта човек престава да съществува. (Битие 3:19; Еклисиаст 9:5, 6)

Каква е разликата между прераждането и възкресението?

Учението на Библията за възкресението не се основава на безсмъртието на душата. При възкресението мъртвите ще бъдат върнати към живот чрез Божията сила. (Матей 22:23, 29; Деяния 24:15) Това дава хубава надежда, че възкресените ще живеят отново на земята, която ще бъде превърната в рай, с перспективата никога повече да не умрат. (2 Петър 3:13; Откровение 21:3, 4)

Погрешни схващания за прераждането и Библията

Погрешно схващане: Библията казва, че пророк Илия се преродил в Йоан Кръстител.

Факт: Бог предсказал „Изпращам ви пророк Илия“ и Исус изяснил, че Йоан Кръстител изпълнил това пророчество. (Малахия 4:5, 6; Матей 11:13, 14) Но това не означава, че Илия се преродил като Йоан Кръстител. Самият Йоан казал, че той не е Илия. (Йоан 1:21) Всъщност, подобно на пророка, Йоан известявал Божието послание за разкаяние. (3 Царе 18:36, 37; Матей 3:1, 2) Също така той проявявал пламенност и сила като Илия. (Лука 1:13–17)

Погрешно схващане: Библията говори за прераждането, когато използва израза „роден отново“.

Факт: Библията показва, че човек бива „роден отново“ в духовен смисъл и това става, докато той е още жив. (Йоан 1:12, 13) Това духовно раждане не е неизбежно последствие от минали действия, а е благословия от Бога и онези, които я получават, имат уникална надежда за бъдещето. (Йоан 3:3; 1 Петър 1:3, 4)

^ абз. 3 Вярванията за безсмъртието на душата и за прераждането произхождат от древния Вавилон. По–късно индийски философи формулирали доктрината за кармата. В една енциклопедия се казва, че кармата е „законът за причината и следствието, според който действията на човек в сегашния живот, ще се отразят върху следващия му живот“. (Britannica Encyclopedia of World Religions, p. 913)