Прескочи към материала

Какво означава „да почиташ баща си и майка си“?

Какво означава „да почиташ баща си и майка си“?

Отговорът на Библията

Заповедта „да почиташ баща си и майка си“, се среща често в Библията. (Изход 20:12; Второзаконие 5:16; Матей 15:4; Ефесяни 6:2, 3) В нейното изпълнение се включват четири важни неща.

  1. Да ги цениш. Можеш да почиташ родителите си с благодарността си за всичко, което са направили за тебе. Показваш признателността си, като цениш ръководството им. (Притчи 7:1, 2; 23:26) Библията те насърчава да гледаш на родителите си като на своя „слава“, тоест да се гордееш с тях. (Притчи 17:6, „Синодално издание на Библията“)

  2. Да признаваш авторитета им. Особено докато си малък, почиташ баща си и майка си, като признаваш дадената им от Бога власт. В Колосяни 3:20 се казва: „Бъдете послушни във всичко на родителите си, защото това е угодно на Господаря.“ Дори Исус като дете с готовност се подчинявал на родителите си. (Лука 2:51)

  3. Да ги уважаваш. (Левит 19:3; Евреи 12:9) Това често включва какво казваш и как го казваш. Вярно е, че на моменти поведението на някои родители пречи на децата им да ги уважават. Но дори тогава децата могат да ги почитат, като избягват неуважителната реч и действия. (Притчи 30:17) Библията казва, че който ругае баща си или майка си, върши сериозен грях. (Матей 15:4)

  4. Да се грижиш за тях. Когато остареят, родителите ти може да се нуждаят от помощ. Ще проявиш почит, като се стараеш да имат всичко необходимо. (1 Тимотей 5:4, 8) Например малко преди смъртта си Исус уредил някой да се грижи за майка му. (Йоан 19:25–27)

Погрешни схващания за почитта към родителите

Погрешно схващане: За да почиташ баща си и майка си, трябва да им позволяваш да контролират брака ти.

Факт: Библията учи, че брачната връзка е над другите семейни отношения. В Битие 2:24 пише: „Мъжът ще остави баща си и майка си и ще се обвърже с жена си.“ (Матей 19:4, 5) Разбира се, брачните двойки могат да се възползват от съветите на родителите си. (Притчи 23:22) Но двамата партньори имат право да определят до каква степен техните роднини да се намесват в брака им. (Матей 19:6)

Погрешно схващане: Баща ти и майка ти имат абсолютен авторитет.

Факт: Въпреки че Бог е дал власт на родителите в семейството, всяка човешка власт си има граници и никога не измества Божията. Например, когато един върховен съд заповядал на учениците на Исус да не се подчинят на Бога, те казали: „Трябва да се подчиняваме преди всичко на Бога, а не на хората.“ (Деяния 5:27–29) По подобен начин децата се подчиняват на родителите си „в единство с Господаря“, тоест във всичко, което не противоречи на Божиите закони. (Ефесяни 6:1)

Погрешно схващане: Да почиташ родителите си, означава да приемеш религията им.

Факт: Библията ни насърчава да проверяваме нещата, на които ни учат, за да видим дали са истина. (Деяния 17:11; 1 Йоан 4:1) В резултат на това човек може да избере религия, различна от религията на родителите си. В Библията се говори за редица верни служители на Бога, които не споделяли вярванията на родителите си, като Авраам, Рут и апостол Павел. (Исус Навиев 24:2, 14, 15; Рут 1:15, 16; Галатяни 1:14–16, 22–24)

Погрешно схващане: За да почиташ баща си и майка си, трябва да участваш в ритуалите за поклонение на предци.

Факт: Библията казва: „На своя Бог, Йехова, трябва да се покланяш и само на него да принасяш свята служба.“ (Лука 4:8) Бог не одобрява хората, които се покланят на предците си. Освен това Библията учи, че „мъртвите не съзнават нищо“. Те не разбират, че им оказваме почит, нито могат да помагат или вредят на живите. (Еклисиаст 9:5, 10; Исаия 8:19)