Прескочи към материала

Учи ли Библията, че Земята е плоска?

Учи ли Библията, че Земята е плоска?

Отговорът на Библията

Не, Библията не учи това. * Тя не е научен справочник, но същевременно не противоречи на научните факти. Думите ѝ са „добре утвърдени завинаги, до безпределни времена“. (Псалм 111:8)

 Какво се има предвид в Библията с „четирите краища на земята“?

Изразите „четирите краища на земята“ и „краищата на земята“, използвани в Библията, не бива да се приемат буквално, сякаш Земята е квадратна или има краища. (Исаия 11:12; Йов 37:3) Това явно са преносни изрази, означаващи цялата земна повърхност. Библията използва по подобен начин и четирите посоки на света. (Лука 13:29)

Еврейският израз, преведен като „краища“, изглежда, е идиом, произлизащ от думата за крила. Според една енциклопедия, „понеже с крилата си птицата покрива малките си, [еврейският израз] се използва за краищата на нещо разпростряно“. В нея се казва още, че в Йов 37:3 и Исаия 11:12 „този израз означава крайбрежията, границите или краищата на земната повърхност“. *

 Какво да кажем за изкушението, на което Дяволът подложил Исус?

За да изкуши Исус, Дяволът го завел на „една много висока планина“ и му показал „всички царства на света и тяхната слава“. (Матей 4:8) Според някои този библейски разказ потвърждава идеята, че Земята е плоска и целият свят може да се види от конкретно място. Но изразът „една много висока планина“, изглежда, е метафора, а не буквално място. Нека разгледаме някои причини защо такова заключение е разумно.

  • На Земята не съществува планина, от която може да се видят „всички царства“ на света.

  • Дяволът показал на Исус не само всички царства, но и „тяхната слава“. Не е възможно подобни детайли да бъдат видени от голямо разстояние. Изглежда, Дяволът му ги показал чрез видение. Това може да се сравни с показването на снимки от различни места по света с проектор и екран.

  • В паралелното повествование в Лука 4:5 се казва, че Дяволът „в един миг му показал всички царства на света“, което е невъзможно да се види с човешко око. Следователно Дяволът използвал някакъв друг начин да представи това изкушение на Исус.

^ абз. 3 Библията казва, че „Бог обитава над кръга на земята“. (Исаия 40:22) Според някои справочници е възможно думата, преведена тук като „кръг“, да означава сфера, макар не всички учени да са съгласни с това. Във всеки случай Библията не подкрепя идеята, че Земята е плоска.

^ абз. 8 The International Standard Bible Encyclopedia, Revised Edition, Vol. 2, p. 4.