Прескочи към материала

Кои били нефилимите?

Кои били нефилимите?

Отговорът на Библията

Нефилимите били великани и насилници — свръхчовешко потомство, което се родило, когато злите ангели имали сексуални отношения с жените на земята в дните на Ной. *

В Библията пише, че „синовете на истинския Бог забелязали, че човешките дъщери са красиви“. (Битие 6:2) Тези синове на Бога всъщност били духовни създания, които се разбунтували срещу Бога, като „напуснали правилното си местоживеене“ в небето, приели човешки тела и „започнали да си вземат ... за жени всички онези, които си избирали“. (Юда 6; Битие 6:2)

В резултат на тези противоестествени отношения се появило хибридно потомство, което било необикновено. (Битие 6:4) Нефилимите били жестоки великани, които изпълнили земята с насилие. (Битие 6:13) Библията ги описва като „могъщи мъже, прочути мъже, които живеели в древни времена“. (Битие 6:4) След време хората започнали да им подражават. (Битие 6:5; Числа 13:33 *

Погрешни схващания за нефилимите

Погрешно схващане: Нефилимите все още съществуват на земята.

Факт: Йехова нанесъл потоп над цялата земя, за да унищожи жестокия свят в древността. Нефилимите били премахнати с всички зли хора. За разлика от тях Ной и семейството му имали благоволението на Йехова и единствено те били запазени живи. (Битие 6:9; 7:12, 13, 23; 2 Петър 2:5)

Погрешно схващане: Бащите на нефилимите били хора.

Факт: Бащите на нефилимите са наречени „синове на истинския Бог“. (Битие 6:2) В Библията този израз се използва за ангелите. (Йов 1:6; 2:1; 38:7) Ангелите имали способността да приемат човешки тела. (Битие 19:1–5; Исус Навиев 5:13–15) Апостол Петър говорил за „затворените духове, които проявили непослушание в миналото, когато в Ноевите дни Бог чакал търпеливо“. (1 Петър 3:19, 20) Библейският писател Юда споменава същата случка и обяснява, че някои ангели „не запазили първоначалното си място, но напуснали правилното си местоживеене“. (Юда 6)

Погрешно схващане: Нефилимите били паднали ангели.

Факт: От контекста на Битие 6:4 става ясно, че нефилимите не били ангели, а хибридно потомство, произлязло вследствие на сексуалните отношения между материализирали се ангели и жени. Когато ангелите „започнали да си вземат ... за жени всички онези, които си избирали“, Йехова казал, че след 120 години ще предприеме действия срещу тогавашния безбожен свят. (Битие 6:1–3) По–нататък повествованието казва, че „по онова време“ материализиралите се ангели „имали сексуални отношения с човешките дъщери“ и им се раждали „могъщи мъже, които живеели в древни времена“ — нефилимите. (Битие 6:4)

^ абз. 3 Еврейската дума, транслитерирана като „нефилим“, може да означава „поваляч“. Според книгата „Изследвания на Уилсън върху думите на Стария завет“ думата се отнася за онези, които „нападали хората, ограбвали ги и ги поваляли на земята“.

^ абз. 5 Очевидно израилските съгледвачи, цитирани в Числа 13:33, видели хора, които заради размера си им напомняли за нефилимите, умрели векове по–рано. (Битие 7:21–23)