Прескочи към материала

Наистина ли Исус умрял на кръст?

Наистина ли Исус умрял на кръст?

Отговорът на Библията

За мнозина кръстът е най–разпространеният символ на християнството. Но Библията не описва средството, чрез което бил убит Исус, така че никой не може да твърди със сигурност каква е точната му форма. И все пак Свещеното писание съдържа доказателства, че Исус не умрял на кръст, а на отвесен стълб.

Като цяло в Библията се използва гръцката дума σταυρός за средството, чрез което бил екзекутиран Исус. (Матей 27:40; Йоан 19:17) В много преводи тази дума е предадена като „кръст“, но редица учени са на мнение, че основното ѝ значение всъщност е „издигнат прът“ *. Според един справочник σταυρός „никога не означава две парчета дърво, които се пресичат под някакъв ъгъл“. (Bullinger, Ethelbert W. A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament. London, 1957)

Библията използва и гръцката дума ξύλον като синоним на σταυρός. (Деяния 5:30; 1 Петър 2:24) Тази дума означава „дърво; цепеница, греда“, или „стълб“. * Затова в един превод на Библията се отбелязва: „Гръцкият език на Новия завет по никакъв начин не намеква за наличието на две греди.“ (The Companion Bible)

Бог одобрява ли почитането на кръста?

Crux simplex — латинският термин за отвесен стълб, използван за приковаване на престъпници

Независимо каква форма имало средството, с което бил убит Исус, следните факти и библейски стихове посочват, че не бива да почитаме кръста:

  1. Бог не приема да му се покланяме с помощта на изображения или символи, сред които е и кръстът. Той заповядал на израилтяните да не си правят „подобие на някакъв образ“. (Второзаконие 4:15–19, „Библията — преработка „Верен“) На християните също било казано: „Бягайте от идолопоклонството.“ (1 Коринтяни 10:14)

  2. Първите християни не почитали кръста. * С ученията и примера си апостолите от първи век установили образец, към който трябва да се придържат всички християни. (2 Солунци 2:15)

  3. Почитането на кръста има езически корени. * Стотици години след смъртта на Исус, когато църквите вече се били отклонили от неговите учения, на новоповярвалите „често било позволявано да запазват езическите си знаци и символи“, в това число и кръста. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) Но Библията не одобрява възприемането на езически символи, с цел да се привлекат нови вярващи. (2 Коринтяни 6:17)

^ абз. 4 Нов библейски речник. Прев. Паулина Николова и др. София, 2007, с. 707; Войнов, Михаил и др. Старогръцко–български речник. София, 1992, с. 750; Theological Dictionary of the New Testament. Vol. VII. Grand Rapids, MI, p. 572; The International Standard Bible Encyclopedia. Ed. by Gerhard Friedrich. Trans. and ed. by Geoffrey W. Bromiley. Vol. I. Grand Rapids, MI, 1979, p. 825; The Imperial Bible-Dictionary: Historical, Biographical, Geographical, and Doctrinal. Ed. by Patrick Fairbairn. Vol. II. New York, 1885, p. 84.

^ абз. 5 Старогръцко–български речник, с. 542; Vine, W.E. The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words. Minneapolis, MN, 1984, p. 1165; Liddell, Henry George and Robert Scott. A Greek-English Lexicon. New York, 1996, pp. 1191-​1192; Theological Dictionary of the New Testament. Vol. V. p. 37.

^ абз. 9 Encyclopædia Britannica 2003 Ultimate Reference Suite CD-ROM Network Version. 2003, entry “Cross”; Benson, George Willard. The Cross: Its History and Symbolism. Mineola, NY, 2005, p. 40; The Companion Bible. Appendix 162. New York: Oxford University Press, p. 186.

^ абз. 10 The Encyclopedia of Religion. Ed. by Mircea Eliade. Vol. IV. New York, 1987, p. 165; The Encyclopedia Americana—International Edition. Vol. VIII. Danbury, CT, 1991, p. 246; Achen, Sven Tito. Symbols Around Us. New York, 1978, pp. 205-207.