Прескочи към материала

Дали Моисей е написал Библията?

Дали Моисей е написал Библията?

Отговорът на Библията

Бог използвал Моисей да напише първите пет книги на Библията — Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Също така той написал книгата Йов и 90 псалм. Но Моисей бил само един от около четирийсетте мъже, които Бог използвал да напишат Библията.