Прескочи към материала

Обитава ли Бог едно определено място?

Обитава ли Бог едно определено място?

Отговорът на Библията

Да. Бог обитава небесата. Разгледай следните библейски откъси:

В молитва цар Соломон казал: „Ти чуй от небесата, от мястото, където живееш.“ (3 Царе 8:43)

Исус Христос учел последователите си да отправят молитвите си към ‘Бащата, който е на небесата’. (Матей 6:9)

След като бил възкресен, Исус влязъл „в самите небеса, за да застане ... пред лицето на Бога“. (Евреи 9:24)

Тези откъси ясно показват, че Йехова Бог е действителна личност и че той не се намира навсякъде, а обитава само небесата.