Прескочи към материала

Кога ще дойде краят на света?

Кога ще дойде краят на света?

Отговорът на Библията

 За да разберем кога ще дойде краят на света, е необходимо да знаем в какъв смисъл Библията използва думата „свят“. Гръцката дума „ко̀смос“, която обикновено се превежда като „свят“, често се отнася за човечеството, особено за хората, чийто живот не е в съгласие с Божията воля. (Йоан 15:18, 19; 2 Петър 2:5) Понякога „ко̀смос“ се отнася за структурата на човешкото общество с неговите политически, религиозни и търговски елементи. (1 Коринтяни 7:31; 1 Йоан 2:15, 16) a

Какво представлява „краят на света“?

 Изразът „краят на света“, който се появява в много преводи на Библията, може да се предаде и като „завършекът на системата“ или „свършекът на века“. (Матей 24:3, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г. [РИ1938]) Този израз не се отнася за унищожението на земята или цялото човечество, но за края на структурата на човешкото общество. (1 Йоан 2:17)

 Библията учи, че „онези, които вършат зло, ще бъдат унищожени“, така че добрите хора да се радват на живота на земята. (Псалм 37:9–11) Това унищожение ще стане по време на „голямото бедствие“, чиято кулминация ще бъде Армагедон. (Матей 24:21, 22; Откровение 16:14, 16)

Кога ще дойде „краят на света“?

 Исус Христос казал: „Никой не знае кога е този ден и час, нито небесните ангели, нито Синът, а само Бащата.“ (Матей 24:36, 42) Той добавил, че краят ще дойде „в час, в който не го очакваме“. (Матей 24:44)

 Въпреки че не знаем точния ден и час, Исус дал един многосъставен „знак“, или група от събития, по който можем да определим времето преди края. (Матей 24:3, 7–14) Библията говори за този период като за „времето на края“, „края на времето“ и „последните дни“. (Даниил 12:4, РИ1938; 2 Тимотей 3:1–5)

Ще остане ли нещо след края на света?

 Да. Земята ще остане, тъй като в Библията пише, че „нищо няма да я поклати до безпределни времена, завинаги“. (Псалм 104:5) Тя ще бъде населена с хора, точно както обещава Библията: „Праведните ще наследят земята и ще живеят вечно на нея.“ (Псалм 37:29) Бог ще възстанови първоначалните условия:

a В някои Библии гръцката дума „ео̀н“ също се превежда като „свят“. При тези случаи „ео̀н“ има значение подобно на думата „ко̀смос“, като се отнася за структурата на човешкото общество.