Прескочи към материала

Как да открия истинската религия?

Как да открия истинската религия?

Отговорът на Библията

Библията описва разликата между хората, които изповядват истинската религия и онези, които не го правят, с думите: „Ще ги разпознаете по плодовете им. Нали никой не бере грозде от трънка или смокини от магарешки бодил?“ (Матей 7:16) Както можеш да различиш лоза от трънлив храст по плодовете ѝ, така можеш да различиш истинската религия от фалшивата по плодовете ѝ, или отличителните ѝ белези.

  1. Истинската религия учи истината. Тази истина се основава на Библията, а не на човешки философии. (Йоан 4:24; 17:17) Това включва истината относно душата и надеждата за вечен живот в рай на земята. (Псалм 37:29; Исаия 35:5, 6; Езекиил 18:4) Освен това истинската религия изобличава погрешните религиозни учения. (Матей 15:9; 23:27, 28)

  2. Истинската религия помага на хората да опознаят Бога, включително да научат, че името му е Йехова. (Псалм 83:18; Исаия 42:8; Йоан 17:3, 6) Тя не твърди, че той е непознаваем или далечен. Напротив, тя учи, че Бог иска да имаме близки отношения с него. (Яков 4:8)

  3. Истинската религия подчертава, че Бог осигурява спасение чрез Исус Христос. (Деяния 4:10, 12) Хората, които я изповядват, се подчиняват на заповедите на Исус и се стремят да следват примера му. (Йоан 13:15; 15:14)

  4. Истинската религия учи, че Божието Царство е единствената надежда за човечеството. Последователите ѝ активно проповядват на другите за това Царство. (Матей 10:7; 24:14)

  5. Истинската религия подбужда към неегоистична любов. (Йоан 13:35) Тя учи хората да проявяват уважение към всички националности. Освен това хора от всякаква раса, култура, език или произход могат да станат част от нея. (Деяния 10:34, 35) Подтикнати от любов, привържениците ѝ не участват във войни. (Михей 4:3; 1 Йоан 3:11, 12)

  6. В истинската религия няма духовници на заплата, нито се дават възвишени титли на някои от служителите в нея. (Матей 23:8–12; 1 Петър 5:2, 3)

  7. Истинската религия запазва политически неутралитет. (Йоан 17:16; 18:36) Но нейните привърженици уважават правителството и му се подчиняват в хармония с библейската заповед: „Плащайте на императора онова, което е на императора [човешките власти], а на Бога — онова, което е на Бога.“ (Марко 12:17; Римляни 13:1, 2)

  8. Истинската религия е начин на живот, а не се свежда просто до ритуали и традиции. Онези, които я изповядват, се придържат към високите морални стандарти на Библията във всеки аспект на живота си. (Ефесяни 5:3–5; 1 Йоан 3:18) Но това не ги прави мрачни и сериозни, а им носи радост да служат на „щастливия Бог“. (1 Тимотей 1:11)

  9. Привържениците на истинската религия ще бъдат малцинство. (Матей 7:13, 14) Те ще бъдат презирани, осмивани и преследвани заради това, че вършат Божията воля. (Матей 5:10–12)

Истинската религия просто „не е за мене“

Опасно е да избираме религия единствено според това дали ни харесва, или не. Библията предсказва време, когато хората ще „си насъберат [религиозни] учители според своите собствени желания, за да им гъделичкат слуха“. (2 Тимотей 4:3) От друга страна, тя ни насърчава да приемем „поклонението, което е чисто и неопетнено от гледна точка на нашия Бог и Баща“, дори тази религия да не е толкова разпространена. (Яков 1:27; Йоан 15:18, 19)