Прескочи към материала

Известно ли е кой е написал Библията?

Известно ли е кой е написал Библията?

Отговорът на Библията

Много хора казват, че не се знае със сигурност кой е написал Библията. Но Библията често посочва имената на онези, които са участвали в написването ѝ. Някои части от нея започват с изрази като „думите на Неемия“, „видението, което Исаия ... получи“ и „словото на Йехова, което беше разкрито на Йоил“. (Неемия 1:1; Исаия 1:1; Йоил 1:1)

Повечето библейски писатели признали, че пишат от името на Йехова, единствения истински Бог, и че са ръководени от него. Пророците, които записали Еврейските писания, повече от 300 пъти заявили: „Това казва Йехова.“ (Амос 1:3; Михей 2:3; Наум 1:12) Други писатели получили послания от Бога чрез ангели. (Захария 1:7, 9)

Библията била писана от около 40 мъже в продължение на 1600 години. Някои от тях написали повече от една библейска книга. Всъщност Библията е миниатюрна библиотека, състояща се от 66 книги. Еврейските писания, наричани от мнозина Стар завет, съдържат 39 книги, а Християнските гръцки писания, често наричани Нов завет — 27 книги.