Прескочи към материала

Предопределено ли е кога ще умрем?

Предопределено ли е кога ще умрем?

Отговорът на Библията

Не, денят на смъртта ни не е предопределен. Библията не подкрепя вярата в съдбата, а посочва, че смъртта често се дължи на „непредвидения случай“, тоест на случайността. (Еклисиаст 9:11)

Не пише ли в Библията, че има „време да умреш“?

Да, в Еклисиаст 3:2 се казва, че има „време да се родиш, и време да умреш; време да садиш, и време да скубеш насаденото“. („Синодално издание на Библията“) Но контекстът на този стих показва, че тук Библията говори за кръговратите в живота. (Еклисиаст 3:1–8) Бог не определя кога ще умре всеки от нас, така както не принуждава земеделеца да сади в точно определено време. По–скоро основната мисъл на този библейски откъс е да не сме толкова погълнати от ежедневните неща, че да забравим нашия Създател. (Еклисиаст 3:11; 12:1, 13)

Животът може да бъде удължен

Въпреки че нямаме контрол над много неща в живота, обикновено можем да живеем по–дълго, ако вземаме мъдри решения. Библията каква: „Законът на мъдрия е извор на живот, избавя от примките на смъртта.“ (Притчи 13:14) Подобно на това Моисей казал на израилтяните, че могат да живеят дълго, ако спазват Божиите заповеди. (Второзаконие 6:2) От друга страна, можем лекомислено да скъсим живота си с лоши или глупави постъпки. (Еклисиаст 7:17)

Но колкото и мъдри и внимателни да сме, не можем да избягаме от смъртта. (Римляни 5:12) Това обаче ще се промени, понеже Библията обещава, че ще дойде време, когато „вече няма да има смърт“. (Откровение 21:4)