Прескочи към материала

Кога били написани евангелията?

Кога били написани евангелията?

Отговорът на Библията

Относно разказа, който написал за живота на Исус, апостол Йоан казал: „Този, който видя това, свидетелства и свидетелството му е истинно, и този човек знае, че казва истината, за да повярвате и вие.“ (Йоан 19:35)

Една причина защо да се доверяваме на евангелията, написани от Матей, Марко, Лука и Йоан, е, че когато те били съставени, много очевидци на описаните събития били още живи. Според някои източници Евангелието според Матей било написано най–рано около осем години след смъртта на Христос, тоест през 41 г. Но много учени твърдят, че това е станало по–късно. Като цяло обаче се смята, че всички книги на Християнските гръцки писания са били написани през първи век.

Онези, които били очевидци на живота, смъртта и възкресението на Исус, били все още живи и можели да потвърдят разказите в евангелията. Освен това те лесно можели да кажат, ако има някакви неточности. Професор Фредерик Брус отбелязва: „Една от силните страни на проповядването на апостолите е това, че уверено се позовавали на познанието на слушателите. Те не само казвали ‘Ние сме свидетели на тези неща’, но също ‘Както вие сами знаете’. (Деяния 2:22)“