Прескочи към материала

Чии имена са записани в „книгата на живота“?

Чии имена са записани в „книгата на живота“?

Отговорът на Библията

 „Книгата на живота“, наричана също „свитък на живота“ и „възпоменателна книга“, съдържа имената на хората, които имат възможността да получат дара на вечния живот. (Откровение 3:5; 20:12; Малахия 3:16) Бог определя кои ще бъдат те въз основа на верността и послушанието им. (Йоан 3:16; 1 Йоан 5:3)

 Бог помни всичките си лоялни служители, сякаш записва имената им в книга още от „основаването на света“. (Откровение 17:8) Очевидно верният Авел бил първият, чието име било записано в „книгата на живота“. (Евреи 11:4) Но това не е просто безличен списък с имена, понеже ни показва, че Йехова е любещ Бог, който „познава онези, които му принадлежат“. (2 Тимотей 2:19; 1 Йоан 4:8)

Възможно ли е от „книгата на живота“ да бъдат изтривани имена?

 Да. Бог казал за непокорните израилтяни в древността: „Ще изтрия от своята книга онзи, който е извършил грях против мене.“ (Изход 32:33) Но ако сме верни, ще останем в „свитъка на живота“. (Откровение 20:12)