Прескочи към материала

Какво представляват „ключовете на небесното царство“?

Какво представляват „ключовете на небесното царство“?

Отговорът на Библията

 „Ключовете на небесното царство“ символизират правото да се даде възможност на хора да влязат в Божието Царство. (Матей 16:19; Деяния 14:22) a Исус дал на Петър „ключовете на небесното царство“. Това означава, че Петър получил власт да разкрие информация за това как верни на Бога хора, получавайки свети дух, могат да имат честта да влязат в небесното Царство.

За кого били използвани „ключовете“?

 Петър получил право от Бога да отвори пътя към Божието Царство за три групи хора:

  1.   Юдеи и хора, приели юдаизма. Скоро след смъртта на Исус Петър подканил едно множество хора, изповядващи юдейската вяра, да приемат Исус като Божия избраник, който ще управлява в небесното Царство. Петър им казал какво трябва да направят, за да бъдат спасени. Така той дал възможност на тези хора да влязат в Царството и хиляди „приели словото му“. (Деяния 2:38–41)

  2.   Самаряни. По–късно Петър бил изпратен при самаряните b. Той използвал следващия „ключ“, когато с апостол Йоан „поискали в молитва самаряните да получат свети дух“. (Деяния 8:14–17) Така и пред тази група се открил пътят към Божието Царство.

  3.   Езичници. Три години и половина след смъртта на Исус Бог разкрил на Петър, че езичници (хора, които не са юдеи) също ще имат възможност да влязат в небесното Царство. Затова Петър използвал още един ключ, като проповядвал на езичници, за да могат и те да получат свети дух, да станат християни и да имат перспективата да влязат в Царството. (Деяния 10:30–35, 44, 45)

Какво означава изразът „да влезем в Божието царство“?

 Онези, които „влизат в Божието царство“, започват да управляват заедно с Исус в небето. Библията предсказала, че те ще „седят на престоли“ и ще „царуват над земята“. (Лука 22:29, 30; Откровение 5:9, 10)

Погрешни схващания за „ключовете на небесното царство“

 Погрешно схващане: Петър решава кой да отиде на небето.

 Факт: Според Библията Христос Исус, а не Петър, е „определен да съди живите и мъртвите“. (2 Тимотей 4:1, 8; Йоан 5:22) Всъщност самият Петър казал, че Исус е „определеният от Бога съдия на живите и мъртвите“. (Деяния 10:34, 42)

 Погрешно схващане: Петър решава кога да използва „ключовете на небесното царство“.

 Факт: Когато говорел за „ключовете на небесното царство“, Исус казал на Петър: „Каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.“ (Матей 16:19, „Ревизирано издание на Библията“, 2000 г.) Мнозина разбират от тези думи в своята Библия, че Петър взема решения, свързани с небесата. Но гръцките глаголи, използвани в оригинала, показват, че Петър следва решенията, взети в небето, а не че те идват от него.

 От други места в Библията научаваме, че когато използвал „ключовете на небесното царство“, Петър послушно изпълнявал Божиите инструкции. Например той следвал ръководството от Бога, когато използвал третия „ключ“. (Деяния 10:19, 20)

a Понякога в Библията думата „ключ“ символизира власт и отговорност. (Исаия 22:20–22; Откровение 3:7, 8)

b Религията, която изповядвали самаряните, се различавала от юдаизма, но някои учения и обичаи били основани на Моисеевия закон.