Прескочи към материала

Как ще бъде установен мир на земята?

Как ще бъде установен мир на земята?

Отговорът на Библията

Мирът на земята ще бъде установен не чрез човешки усилия, а посредством Божието Царство — небесно правителство начело с Исус Христос. Обърни внимание какво учи Библията за тази прекрасна надежда.

  1. Бог ще ‘прекрати войните до краищата на земята’ в изпълнение на своето обещание да донесе „мир сред хората, които се радват на [неговото] благоволение“. (Псалм 46:9; Лука 2:14)

  2. Божието Царство ще управлява от небето над цялата земя. (Даниил 7:14) Като световно управление, то ще премахне национализма, който е коренът на много военни конфликти.

  3. Исус, Владетелят на Божието Царство, е наречен „Княз на мира“. Той ще се погрижи ‘мирът да няма край’. (Исаия 9:6, 7)

  4. Хората, които продължават да се бият, няма да бъдат допуснати да живеят под управлението на Царството, тъй като „душата [на Бога] мрази този, който обича насилието“. (Псалм 11:5; Притчи 2:22)

  5. Бог учи поданиците си как да живеят в мир. Описвайки резултатите от това обучение, Библията казва: „Те ще изковат мечовете си на палешници и копията си на сърпове. Нито един народ няма да вдигне меч против друг народ и вече няма да се учат да воюват.“ (Исаия 2:3, 4)

Днес милиони Свидетели на Йехова по целия свят се учат от Бога как да живеят в мир. (Матей 5:9) Макар че принадлежим към различни етнически групи и живеем в над 230 страни, ние отказваме да воюваме срещу събратята си.

Свидетелите на Йехова се учат да живеят в мир