Прескочи към материала

Как изглеждал Исус?

Как изглеждал Исус?

Отговорът на Библията

Никой не знае как точно е изглеждал Исус, тъй като външният му вид не е описан в Библията. Следователно това не е от особено значение. От Библията обаче можем да придобием обща представа за външността на Исус.

  • Черти: Исус имал юдейски произход и сигурно наследил някои семитски черти от майка си. (Евреи 7:14) Малко вероятно е да се е откроявал от останалите с външния си вид. При един случай той тайно пътувал от Галилея до Йерусалим, без да бъде разпознат. (Йоан 7:10, 11) Очевидно Исус не се отличавал и от най–близките си ученици, тъй като Юда Искариот трябвало да посочи кой е Исус на въоръженото множество, което дошло да го залови. (Матей 26:47–49)

  • Дължина на косата: Исус надали имал дълга коса, тъй като в Библията се казва, че „ако мъжът има дълга коса, това му носи срам“. (1 Коринтяни 11:14)

  • Брада: Исус имал брада. Той следвал юдейския закон, който забранявал на мъжете „да обезобразяват краищата на брадите си“. (Левит 19:27; Галатяни 4:4) Освен това Библията говори за брадата на Исус в едно пророчество за страданията му. (Исаия 50:6)

  • Тяло: По всичко личи, че Исус бил силен физически. По време на службата си той изминал големи разстояния. (Матей 9:35) Изчистил два пъти храма, като обърнал масите на онези, които обменяли пари, и веднъж извел добитъка с камшик. (Лука 19:45, 46; Йоан 2:14, 15) В библейската енциклопедия на Макклинтък и Стронг се казва: „Всички евангелия свидетелстват за жизнеността и доброто физическо здраве [на Исус].“ (4 том, стр. 884)

  • Изражение на лицето: Исус бил сърдечен и състрадателен и изражението на лицето му несъмнено отразявало това. (Матей 11:28, 29) Всякакви хора отивали при него за утеха и помощ. (Лука 5:12, 13; 7:37, 38) Дори децата се чувствали добре в присъствието му. (Матей 19:13–15; Марко 9:35–37)

Погрешни схващания относно външния вид на Исус

Погрешни схващания: Някои твърдят, че Исус трябва да е имал африкански произход, щом в книгата Откровение косата му е сравнена с вълна, а краката му с „лъскав бронз“. (Откровение 1:14, 15, „Библията, преработка „Верен“, 2000 г.)

Факт: Книгата Откровение е представена „със знамения“. (Откровение 1:1) Описанието на косата и краката на Исус е символично и представя неговите качества след възкресението му, а не външния му вид, докато бил на земята. В Откровение 1:14 се посочва, че главата и косата на Исус са „бели като бяла вълна, като сняг“, с което се насочва вниманието към цвета, а не структурата на косата. Този цвят представя неговата мъдрост, дължаща се на възрастта му. (Откровение 3:14)

Краката на Исус са „като лъскав бронз, нажежен в пещ“. (Откровение 1:15) Освен това лицето му е „като слънцето, когато свети с всичката си сила“. (Откровение 1:16) След като не съществува раса с цвят на кожата, отговарящ на тези описания, видението трябва да е символично. В него е описан възкресеният Исус, „който живее в недостъпна светлина“. (1 Тимотей 6:16)

Погрешно схващане: Исус бил слаб и немощен.

Факт: Исус бил мъжествен. Например той смело заявил кой е на въоръжената тълпа, която била дошла да го залови. (Йоан 18:4–8) Исус несъмнено бил и физически силен, понеже работел като дърводелец, което изисквало използването на ръчни инструменти. (Марко 6:3)

Тогава защо му била нужна помощ да носи мъченическия си стълб? И защо умрял преди другите, осъдени на смърт, до него? (Лука 23:26; Йоан 19:31–33) Преди да бъде провесен на стълб, Исус вече бил много изтощен. Той не бил спал цяла нощ, отчасти заради силното емоционално страдание. (Лука 22:42–44) През нощта понесъл жестоко отношение от юдеите, а на сутринта римляните го измъчвали. (Матей 26:67, 68; Йоан 19:1–3) Всичко това ускорило смъртта му.

Погрешно схващане: Исус винаги бил мрачен и унил.

Факт: Исус съвършено отразявал качествата на небесния си Баща, Йехова, който в Библията е наречен „щастливият Бог“. (1 Тимотей 1:11; Йоан 14:9) Исус дори учел другите как да бъдат щастливи. (Матей 5:3–9; Лука 11:28) Тези факти показват, че на лицето му често била изписана радост.