Прескочи към материала

Какво става след смъртта?

Какво става след смъртта?

Отговорът на Библията

 Библията казва: „Живите съзнават, че ще умрат, а мъртвите не съзнават нищо.“ (Еклисиаст 9:5; Псалм 146:4) Следователно, когато умрем, преставаме да съществуваме. Мъртвите не мислят, не правят нищо и не усещат нищо.

„В пръстта ще се върнеш“

 Бог обяснил какво става след смъртта, когато говорил с първия човек, Адам. Тъй като Адам бил непокорен, Бог му казал: „[Ти] си пръст и в пръстта ще се върнеш.“ (Битие 3:19) Преди да бъде създаден „от пръст от земята“, Адам не съществувал. (Битие 2:7) Така и когато умрял, той се върнал в пръстта и престанал да съществува.

 Същото става и с тези, които умират днес. Библията казва за хората и животните: „Всички са произлезли от пръстта и всички се връщат в пръстта.“ (Еклисиаст 3:19, 20)

Смъртта не е непременно краят на всичко

 Библията често сравнява смъртта със сън. (Псалм 13:3; Йоан 11:11–14; Деяния 7:60) Когато спи дълбоко, човек не съзнава какво става около него. Подобно на това мъртвите не съзнават нищо. Библията учи, че Бог може да събуди мъртвите и отново да им даде живот. (Йов 14:13–15) За тези, които Бог възкреси, смъртта не е краят на всичко.