Прескочи към материала

Какво представлява небето?

Какво представлява небето?

Отговорът на Библията

Думата „небе“, или „небеса“, се използва по три основни начина в Библията: 1) за физическите небеса, 2) за духовната област и 3) като символ на висока или извисена позиция. При всеки от тези случаи контекстът ни помага да определим правилното значение на думата. *

  1. Физическите небеса. В този смисъл думата „небеса“ се отнася за земната атмосфера, където летят птиците и където има въздушни течения и облаци, от които падат дъжд, сняг и светкавици. (Псалм 78:26; Притчи 30:19; Исаия 55:10; Лука 17:24) Тя може да се отнася също и за космоса, където се намират „слънцето, луната и звездите“. (Второзаконие 4:19; Битие 1:1)

  2. Духовната област. „Небе“ също се отнася за духовната област, която се намира отвъд физическата Вселена. (3 Царе 8:27; Йоан 6:38) Именно там е Йехова Бог, който е „дух“, както и ангелите, които е създал. (Йоан 4:24; Матей 24:36) В някои случаи „небесата“ представят верните ангели, или „сбора на светите личности“. (Псалм 89:5–7)

    Библията използва думата „небеса“ и за да опише конкретно тази част от духовната област, в която се намира Йехова, или „мястото, където живее“ той. (3 Царе 8:43, 49; Евреи 9:24; Откровение 13:6) Например в Библията било предсказано, че Сатана и демоните щели да бъдат изхвърлени от небето и нямало да бъдат допуснати в присъствието на Йехова. Но те все пак щели да продължат да съществуват в духовната област. (Откровение 12:7–9, 12)

  3. Символ на висока или извисена позиция. Библията използва думата „небе“ в смисъла на извисена позиция, често във връзка с властта. Например подобна позиция заемат:

Какво представлява небето?

В духовната област се извършват многобройни дейности. Там живеят стотици милиони духовни създания, „които изпълняват словото [на Йехова]“. (Псалм 103:20, 21; Даниил 7:10)

Библията описва „небето“ като място с прекрасна светлина. (1 Тимотей 6:15, 16) Пророк Езекиил получил видение за небесната област, където „имало блестяща светлина“, а пророк Даниил видял „огнен поток“. (Езекиил 1:26–28; Даниил 7:9, 10) Небето се отличава със святост, или чистота, и красота. (Псалм 96:6; Исаия 63:15; Откровение 4:2, 3)

Описанието, което Библията ни дава за небето, вдъхва страхопочитание. (Езекиил 43:2, 3) И все пак, като хора, не можем да разберем всичко за духовната област, защото това е извън способностите ни.

^ абз. 3 Еврейската дума, преведена като „небе“, идва от корена на дума, която означава „висок“ или „възвишен“. (Притчи 25:3) Виж The New Brown, Driver, and Briggs Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, p. 1029.

^ абз. 9 В една енциклопедия се казва, че в Исаия 65:17 „новите небеса“ се отнасят за „ново управление, ново царство“. (McClintock and Strong’s Cyclopedia, Vol. IV, p. 122)