Прескочи към материала

Какво представлява адът? Наистина ли е място на вечни мъки?

Какво представлява адът? Наистина ли е място на вечни мъки?

Отговорът на Библията

 Някои преводи на Библията използват думата „ад“, за да предадат еврейската дума „шеол“ и гръцката „хадес“, които се отнасят за общия гроб на човешкия род. (Псалм 16:10; Деяния 2:27) Много хора вярват, че адът е място на вечен огън и мъки, както показва илюстрацията към тази статия. Но Библията учи друго.

  1.   Хората в ада не съзнават нищо и не усещат болка. „Няма нито работа, нито замисъл, нито познание, нито мъдрост в гроба.“ (Еклисиаст 9:10)

  2.   Добрите хора също отиват в ада. Верните Божии служители Яков и Йов очаквали да отидат там. (Битие 37:35; Йов 14:13)

  3.   Смъртта е наказанието за греха, а не мъченията в ада. „Който е умрял, е оправдан за греха си.“ (Римляни 6:7)

  4.   Вечните мъчения противоречат на Божията справедливост. (Второзаконие 32:4) Когато първият човек Адам съгрешил, Бог му казал, че неговото наказание ще бъде просто да престане да съществува. Той заявил: „[Ти] си пръст и в пръстта ще се върнеш.“ (Битие 3:19) Това би било лъжа, ако Бог всъщност смятал да изпрати Адам в огнен ад.

  5.   Бог никога не би помислил да наказва хората с вечни мъки. Идеята, че Бог обрича хората на вечни мъки в ада, противоречи на Библейското учение, че „Бог е любов“. (1 Йоан 4:8; Йеремия 7:31)