Прескочи към материала

Какво означава да бъдеш „роден отново“?

Какво означава да бъдеш „роден отново“?

Отговорът на Библията

 Изразът „роден отново“ се отнася за ново начало в отношенията между Бога и човека, който е „роден отново“. (Йоан 3:3, 7) Бог „осиновява“ тези хора като свои деца. (Римляни 8:15, 16; Галатяни 4:5; 1 Йоан 3:1) Както едно дете при осиновяването си получава нов статут и става част от семейството, така и хората, които са „родени отново“, стават част от Божието семейство. (2 Коринтяни 6:18)

Защо някои биват „родени отново“?

 Исус Христос казал: „Ако човек не бъде роден отново, не може да види царството на Бога.“ (Йоан 3:3) Необходимо е човек да бъде „роден отново“, за да стане владетел заедно с Христос в Божието Царство. Това Царство управлява от небето, затова Библията казва, че онези, които са „родени отново“, придобиват наследство, „запазено на небесата“. (1 Петър 1:3, 4) Те получават уверение от Бога, че ще царуват заедно с Христос. (2 Тимотей 2:12; 2 Коринтяни 1:21, 22)

Как човек бива „роден отново“?

 Когато обсъждал темата, Исус казал, че онзи, който е „роден отново“, трябва да е „роден от вода и дух“. (Йоан 3:5) Този израз се отнася за покръстване във вода, последвано от покръстване със свети дух. (Деяния 1:5; 2:1–4)

 Исус Христос бил първият човек, който бил „роден отново“. Той бил покръстен в река Йордан, след което Бог го помазал (или покръстил) със свети дух. Така Исус бил „роден отново“ като духовен син на Бога с надеждата да се върне за живот в небето. (Марко 1:9–11) Бог изпълнил това обещание, като възкресил Исус като духовно създание. (Деяния 13:33)

 Другите хора, които са „родени отново“, също са покръстени във вода и след това получават свети дух. * (Деяния 2:38, 41) По този начин Бог им дава сигурна надежда за живот в небето, когато в бъдеще ги възкреси. (1 Коринтяни 15:42–49)

Погрешни схващания

 Погрешно схващане: Човек трябва да бъде „роден отново“, за да получи спасение или за да стане християнин.

 Факт: Жертвата на Христос осигурява спасение не само за онези, които са „родени отново“, за да управляват с Христос в небето, но и за земните поданици на Божието Царство. (1 Йоан 2:1, 2; Откровение 5:9, 10) Тази втора група християни имат възможността да живеят в рай на земята. (Псалм 37:29; Матей 6:9, 10; Откровение 21:1–5)

 Погрешно схващане: Човек сам избира дали да бъде „роден отново“.

 Факт: Всеки човек има възможността да се радва на близки отношения с Бога и да бъде спасен. (1 Тимотей 2:3, 4; Яков 4:8) Но Бог избира онези, които да бъдат „родени отново“, или да бъдат помазани със свети дух. Според Библията това „не зависи нито от този, който иска, нито от този, който полага усилия, а от Бога“. (Римляни 9:16) Изразът „роден отново“ може също да бъде предаден и като „роден отгоре“, което потвърждава факта, че избирането става „отгоре“, или от Бога. (Йоан 3:3, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

^ Изключение прави случаят с Корнилий и онези, които били с него. (Деяния 10:44–48)