Прескочи към материала

Какво казва Библията за татуировките?

Какво казва Библията за татуировките?

Отговорът на Библията

Татуировките са споменати само веднъж в Библията в Левит 19:28, където пише: „Не рисувайте знаци по кожата си.“ Бог дал тази заповед на израилтяните, за да се отличават от съседните народи, които рисували по кожата си имената или символите на боговете си. (Второзаконие 14:2) Макар че Законът, даден на израилтяните, не се отнася за християните, си заслужава да обърнем сериозно внимание на принципа в основата на тази заповед.

Може ли християните да си правят татуировки?

Следните библейски стихове могат да ти помогнат да разсъждаваш по въпроса:

  • „Жените ... да се украсяват ... със скромност.“ (1 Тимотей 2:9) Този принцип се отнася както за жените, така и за мъжете. Трябва да се съобразяваме с чувствата на другите и да не привличаме ненужно внимание.

  • Някои искат да докажат на околните какви са или да придобият независимост, докато други си слагат татуировка, с цел да покажат, че имат право да правят каквото си искат с тялото си. Но Библията подканя християните ‘да представят телата си като жива, свята, угодна на Бога жертва, като така принасят свята служба, използвайки своите мисловни способности’. (Римляни 12:1) Използвай „своите мисловни способности“, за да разбереш защо искаш да се татуираш. Ако причината е, че е модерно или така ще покажеш членството си в някаква група, помни, че след време може да промениш мнението си, но татуировката ще си остане. Ако изследваш подбудите си, може да вземеш мъдро решение. (Притчи 4:7)

  • „Намеренията на прилежните носят полза, а прибързаният се е устремил към оскъдица.“ (Притчи 21:5) Решението да си направиш татуировка обикновено се взема прибързано, но може да се отрази на взаимоотношенията ти с другите и на работата ти. Освен това премахването на татуировките може да е скъпо и болезнено. От проучванията, както и от процъфтяващия бизнес за премахване на татуировки, става ясно, че голям брой от онези, които са се татуирали, след време съжаляват за решението си.