Прескочи към материала

Какво е покръстване?

Какво е покръстване?

Отговорът на Библията

Покръстването представлява пълно потапяне във вода. * Това обяснява защо Исус Христос бил покръстен в голяма река. (Матей 3:13, 16) Подобно на това от разказа за етиопеца разбираме, че той помолил да бъде покръстен, когато стигнал до достатъчно голям водоем. (Деяния 8:36–40)

От какво значение е покръстването?

Библията сравнява покръстването с погребение. (Римляни 6:4; Колосяни 2:12) Покръстването във вода е символ, че човек умира по отношение на предишния си начин на живот и започва нов, като отдаден на Бога християнин. Покръстването и стъпките, които водят до него, са уредба от Бога, за да може човек да придобие чиста съвест, въз основа на вяра в жертвата на Исус Христос. (1 Петър 3:21) Затова Исус учил последователите си, че трябва да се покръстят. (Матей 28:19, 20)

Покръстването във вода очиства ли греховете?

Не. Според Библията греховете ни могат да бъдат очистени единствено чрез пролятата кръв на Исус. (Римляни 5:8, 9; 1 Йоан 1:7) Но за да има полза от жертвата му, човек трябва да проявява вяра в Исус, да приведе живота си в хармония с ученията му и да се покръсти. (Деяния 2:38; 3:19)

Какво е кръщене?

Думата „кръщене“ не се среща в Библията. Тя се отнася за церемония, извършвана в някои църкви, при която новороденото бебе се „покръства“ (чрез напръскване с вода или поливане на вода върху главата) и му се дава име.

Библията учи ли, че новородените трябва да бъдат покръствани?

Не. Християнското покръстване е за достатъчно зрели хора, за да разбират „добрата новина за Божието царство“ и да вярват в нея. (Деяния 8:12) Това означава, че човек трябва да е чул Божието слово, да го е приел и да се разкае — действия, които едно новородено бебе не може да предприеме. (Деяния 2:22, 38, 41)

Освен това Библията показва, че Бог гледа на малките деца на християните като на свети, или чисти, заради верността на родителите им. (1 Коринтяни 7:14) Ако имаше нужда новородените деца да бъдат покръствани, тогава защо Бог ги смята за свети въз основа на вярата на родителите им? *

Погрешни схващания за християнското покръстване

Погрешно схващане: Пръскането или поливането на вода върху някого може да замести пълното потапяне във вода.

Факт: При всички случаи на покръстване, споменати в Библията, става въпрос за потапяне. Например, когато ученикът Филип покръстил етиопеца, те „влезли във водата“, след което „излезли от водата“. (Деяния 8:36–39) *

Погрешно схващане: Библията ни дава основание да мислим, че когато всички в дома се покръствали, това включвало и новородените. Например при случая с пазача на затвора във Филипи „всички до един — той и хората в дома му — били покръстени“. (Деяния 16:31–34)

Факт: Разказът за пазача на затвора показва, че онези, които били покръстени, разбрали „словото на Йехова“ и затова се „радвали много“. (Деяния 16:32, 34) Така можем да направим заключението, че ако е имало малки деца в дома му, те не били включени, защото не биха могли да разберат словото на Йехова.

Погрешно схващане: Исус поучавал, че новородените деца трябва да бъдат покръствани, като казвал, че Царството принадлежи на децата. (Матей 19:13–15; Марко 10:13–16)

Факт: Исус не говорел за покръстване, когато казал тези думи. Вместо това той показал, че онези, които искат да наследят Божието Царство, трябва да са като деца — смирени и готови да се учат. (Матей 18:4; Лука 18:16, 17)

^ абз. 3 Гръцката дума, преведена като „покръстване“, идва от корен със значение „потапям“. Виж „Теологичен речник на Новия завет“ (англ.), т. I, с. 529.

^ абз. 12 Според една енциклопедия „никъде в Новия завет не може да се потвърди, че новородени деца били покръствани.“ Там се казва още, че тази практика произлиза от „погрешна представа относно значението на покръстването“, а именно, че то очиства греховете. („Международна стандартна библейска енциклопедия“ (англ.), т. I, с. 416, 417)

^ абз. 15 „Очевидно покръстването на първите християни ставало чрез потапяне“, се казва в „Нова католическа енциклопедия“ (англ.) в подзаглавието „Покръстване (в Библията)“ (т. II, с. 59)