Отговорът на Библията

Исус не бил само добър човек. Той повлиял на човешката история така както никого другиго. Обърни внимание какво са казали за него някои известни историци и писатели:

Безспорно Исус от Назарет ... е най–важният човек в историята.“ (Х. Уелс, английски историк)

Никой човек в историята не е оказал влияние върху живота на толкова много хора, колкото Исус, и влиянието, което той оказва, продължава да расте.“ (Кенет Скот Латурет, американски историк и писател)

Библията разкрива защо Исус е оказал много по–голямо влияние от който и да било добър човек, живял някога. Когато Исус попитал най–близките си ученици кой според тях е той, един от тях отговорил: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.“ (Матей 16:16)