Прескочи към материала

Дали Исус бил просто добър човек?

Дали Исус бил просто добър човек?

Отговорът на Библията

Исус не бил само добър човек. Той повлиял на човешката история така както никого другиго. Обърни внимание какво са казали за него някои известни историци и писатели:

„Безспорно Исус от Назарет ... е най–важният човек в историята.“ (Х. Уелс, английски историк)

„Никой човек в историята не е оказал влияние върху живота на толкова много хора, колкото Исус, и влиянието, което той оказва, продължава да расте.“ (Кенет Скот Латурет, американски историк и писател)

Библията разкрива защо Исус е оказал много по–голямо влияние от който и да било добър човек, живял някога. Когато Исус попитал най–близките си ученици кой според тях е той, един от тях отговорил: „Ти си Христос, Синът на живия Бог.“ (Матей 16:16)