Прескочи към материала

Прескочи към подменюто

Свидетели на Йехова

български

Защо Исус е наречен Божи син?

Защо Исус е наречен Божи син?

Отговорът на Библията

Бог няма буквална съпруга, от която да има деца. Но той е Създателят на всичко живо. (Откровение 4:11) Затова първият човек, когото Бог създал, Адам, е наречен „син на Бога“. (Лука 3:38) По подобен начин Библията учи, че Исус е бил създаден от Бога. Така че той също е наречен „Божият син“. (Йоан 1:49)

Бог създал Исус, преди да създаде Адам. Апостол Павел писал за Исус: „Той е образът на невидимия Бог, първородният измежду цялото творение.“ (Колосяни 1:15) Животът на Исус започнал много преди той да бъде роден в един обор във Витлеем. Всъщност Библията казва, че неговият „произход е от древността, от безпределни времена“. (Михей 5:2) Като Божия първороден Син, Исус бил духовно създание в небесата, преди да бъде роден като човек на земята. Самият Исус казал: „Слязох от небето.“ (Йоан 6:38; 8:23)