Прескочи към материала

Колко имена има Бог?

Колко имена има Бог?

Отговорът на Библията

Бог има само едно лично име. На еврейски то се изписва יהוה и на български обикновено се предава като „Йехова“. * Чрез своя пророк Исаия Бог заявил: „Аз съм Йехова. Това е моето име.“ (Исаия 42:8) Божието име се появява около 7000 пъти в древните библейски ръкописи — много по–често от което и да било определение за Бога или нечие друго име. *

Има ли Йехова други имена?

Макар че в Библията се посочва само едно лично име на Бога, в нея се използват множество титли и описания за него. В следващия списък, който съдържа някои от тези титли и описания, се обяснява как те разкриват определен аспект на личността на Йехова.

Титла

Препратка

Значение

Аз съм Онзи, който съм

Изход 3:14, „Библията, преработка „Верен“, 2000 г.

Става всичко, каквото е необходимо, за да изпълни намерението си. Този израз се превежда и като „Аз ще стана това, което пожелая да стана“. („Превод на новия свят“) Това описание помага да се обясни личното име Йехова, посочено в следващия стих. (Изход 3:15)

Аллах

 

Думата „Аллах“ произлиза от арабски и не е лично име, а титла, която означава „Бог“. В преводите на Библията на арабски и на други езици „Аллах“ се използва като еквивалент за „Бог“.

Алфа и Омега

Откровение 1:8; 21:6; 22:13

„Първият и последният“, или „началото и краят“, означава, че преди Йехова не е имало Всемогъщ Бог и след него няма да има друг. (Исаия 43:10) Алфа и омега са първата и последната буква на гръцката азбука.

Баща

Матей 6:9

Дарителят на живота.

Бог

Битие 1:1

Обект на поклонение, всесилен. Еврейската дума „елохѝм“ е в множествено число, което изразява величието, достойнството и превъзходството на Йехова.

Бог на боговете

Второзаконие 10:17

Върховният Бог, различен от „безполезните богове“, на които се покланят някои. (Исаия 2:8)

Велик наставник

Исаия 30:20, 21

Осигурява полезно обучение и ръководство. (Исаия 48:17, 18)

Велик творец

Псалм 149:2

Създателят на всичко. (Откровение 4:11)

Всевишен

Псалм 47:2

Заема най–висшата позиция.

Всемогъщ

Битие 17:1

Има безгранична сила. Еврейският израз „ел шада̀й“, или „Всемогъщ Бог“, се среща седем пъти в Библията.

Върховен господар

Битие 15:2, „Превод на новия свят“

Притежава върховна власт, на еврейски „адона̀й“.

Господ

Псалм 135:5

Собственик или господар, на еврейски „адона̀й“ и „адонѝм“.

Господ на Силите, Господ Саваот

Исаия 1:9, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.; Римляни 9:29, „Синодално издание на Библията“

Предводител на множество могъщи ангели. Титлата „Господ Саваот“ може да бъде предадена и като „Господ на Войнствата“ и „Йехова, Богът на небесните войнства“. (Римляни 9:29, „Библията, преработка „Верен“, 2000 г.; „Превод на новия свят“)

Грънчар

Исаия 64:8

Има власт над хората и народите, както грънчарят има власт над глината. (Римляни 9:20, 21)

Древният по дни

Даниил 7:9, 13, 22

Няма начало, винаги е съществувал — преди когото или каквото и да било. (Псалм 90:2)

Изкупител

Исаия 41:14

Избавя или откупува човечеството от греха и смъртта чрез изкупителната жертва на Исус Христос. (Йоан 3:16)

Най–светият

Притчи 9:10

По–свят (морално чист и неопетнен) от което и да било друго създание.

Онзи, който слуша молитви

Псалм 65:2

Лично слуша всяка молитва, отправена към него с вяра.

Пастир

Псалм 23:1

Грижи се за служителите си.

Ревнив

Изход 34:14, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.

Не търпи никакво съперничество във връзка с поклонението. Превежда се също като „Бог, който изисква пълна преданост“. („Превод на новия свят“)

Скала

Псалм 18:2, 46

Сигурно убежище и избавител.

Спасител

Исаия 45:21

Избавя от опасност или унищожение.

Създател

Исаия 40:28

Сътворил е всичко.

Цар на вечността

1 Тимотей 1:17

Управлението му няма нито начало, нито край.

Щастливият Бог

1 Тимотей 1:11

Характеризира се с радост и щастие. (Псалм 104:31)

Имена на места в Еврейските писания

В Библията някои имена на места съдържат Божието лично име, но това не са други имена на Бога.

Име на мястото

Препратка

Значение

Йехова–ире

Битие 22:13, 14

„Йехова ще осигури.“

Йехова–ниси

Изход 17:15

„Йехова е моят стълб“ или „мое знаме“. („Синодално издание на Библията“) Йехова е Бог, при когото служителите му могат да намерят защита и помощ. (Изход 17:13–16)

Йехова–шалом

Съдии 6:23, 24

„Йехова е мир.“

Йехова–шама

Езекиил 48:35, бел. под линия

„Йехова е там.“

Защо трябва да знаем и да използваме Божието име?

  • Очевидно за Бога е важно хората да знаят личното му име Йехова, защото го е включил на хиляди места в Библията. (Малахия 1:11)

  • Божият син Исус многократно наблегнал колко важно е Божието име. Например той се молил на Йехова с думите: „Нека се свети твоето име.“ (Матей 6:9; Йоан 17:6)

  • За да развием приятелство с Йехова, е нужно първо да научим неговото име и да го използваме. (Псалм 9:10; Малахия 3:16) Отношенията ни с Бога ще ни позволят да извлечем полза от следното обещание, което е дал: „Тъй като той се привърза към мене, ще го избавя. Ще го защитя, защото познава моето име.“ (Псалм 91:14)

  • В Библията се посочва: „Има такива, които са наричани богове, било на небето, или на земята, точно както има много богове и много господари.“ (1 Коринтяни 8:5, 6) Но от нея ясно разбираме, че има само един истински Бог, чието име е Йехова. (Псалм 83:18)

^ абз. 3 Някои специалисти по еврейски език предпочитат формата „Яхве“.

^ абз. 3 Съкратената форма на Божието име, „Ях“, се появява около 50 пъти в Библията, включително в думата „Алилуя“, която означава „Възхвалявайте Ях“. (Откровение 19:1; „Синодално издание на Библията“; „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)