Прескочи към материала

Как ще дойде Христос?

Как ще дойде Христос?

Отговорът на Библията

 На няколко места в Библията се споменава, че в бъдеще Христос ще дойде да съди хората на земята. * Например Матей 25:31–33 гласи:

 „Когато Човешкият син [Исус Христос] дойде в славата си, заедно с всички ангели, тогава ще седне на славния си престол. И всичките народи ще бъдат събрани пред него, и той ще раздели хората едни от други, както пастирът отделя овцете от козите. И ще постави овцете от дясната си страна, а козите — от лявата.“

 Съденето ще е част от „голямо бедствие“, небивало в човешката история. Това бедствие ще достигне своята кулминация при войната Армагедон. (Матей 24:21; Откровение 16:16) Враговете на Христос, описани в неговата притча като кози, „ще понесат присъдата и наказанието на вечното унищожение“. (2 Солунци 1:9; Откровение 19:11, 15) За разлика от тях верните му служители, овцете, ще имат възможност да „получат вечен живот“. (Матей 25:46)

Кога ще дойде Христос?

 Исус казал: „Никой не знае кога е този ден и час.“ (Матей 24:36, 42; 25:13) Той обаче дал подробен „знак“, който щял да бележи периода, предшестващ неговото идване. (Матей 24:3, 7–14; Лука 21:10, 11)

В какво тяло ще дойде Христос — плътско или духовно?

 Исус бил възкресен с духовно тяло, следователно той ще дойде като духовна личност, а не в тяло от плът и кръв. (1 Коринтяни 15:45; 1 Петър 3:18) Ето защо в деня преди смъртта си Исус казал на своите апостоли: „Още малко и светът няма да ме види повече.“ (Йоан 14:19)

Погрешни схващания за идването на Христос

 Погрешно схващане: Библията казва, че хората ще видят Исус да идва „върху небесните облаци“. Това означава, че идването му ще е видимо. (Матей 24:30)

 Факт: Библията често свързва облаците с нещо, което е скрито от погледа. (Левит 16:2; Числа 11:25; Второзаконие 33:26) Например Бог казал на Моисей: „Ще дойда при тебе в тъмен облак.“ (Изход 19:9) Моисей не видял буквално Бога. Подобно на това Христос ще дойде „върху небесните облаци“, в смисъл че хората ще разберат за идването му, въпреки че няма да могат буквално да го видят.

 Погрешно схващане: Изразът „ще го види всяко око“, използван в Откровение 1:7 за идването на Христос, трябва да се разбира буквално.

 Факт: Гръцките думи в Библията за „око“ и „виждам“ понякога се използват в смисъла на разбиране и разпознаване, а не на буквално виждане. * (Матей 13:15; Лука 19:42; Римляни 15:21; Ефесяни 1:18) Библията казва, че възкресеният Исус е „единственият, ... който живее в недостъпна светлина, когото никой човек ... не може и да види“. (1 Тимотей 6:16) Следователно изразът „ще го види всяко око“ означава, че всички хора ще разберат, че Исус изпълнява Божията присъда. (Матей 24:30)

 Погрешно схващане: Думите във 2 Йоан 7 показват, че Исус ще дойде в плът.

 Факт: Този библейски стих гласи: „Много измамници излязоха в света, които не изповядват идването на Иисус Христос в плът.“ („Библията, преработка „Верен“, 2000 г.)

 В дните на апостол Йоан някои отричали, че Исус е дошъл на земята като човек от плът и кръв. Това били гностиците. Целта на думите във 2 Йоан 7 била да опровергаят тяхното лъжливо твърдение.

^ абз. 1 Макар че много хора наричат идването на Христос „второто пришествие“, този израз не се среща в Библията.

^ абз. 9 Виж „Старогръцко–български речник на Новия Завет“ (2010 г.), стр. 207, 211.