Прескочи към материала

Какъв е знакът за „последните дни“, или „времето на края“?

Какъв е знакът за „последните дни“, или „времето на края“?

Отговорът на Библията

 Библията описва събитията и условията, които ще бележат „завършека на тази система“, или „свършека на света“. (Матей 24:3, „Библията, преработка „Верен“, 2000 г. [Ве–2000]) Тя нарича този период „последните дни“ и „времето на края“, или „края на времето“. (2 Тимотей 3:1; Даниил 8:19, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.) Следват някои забележителни характеристики на „последните дни“:

 •   Войни на много места. (Матей 24:7; Откровение 6:4)

 •   Глад. (Матей 24:7; Откровение 6:5, 6)

 •   Силни земетресения. (Лука 21:11)

 •   Смъртоносни зарази, или епидемии. (Лука 21:11, Ве–2000)

 •   Увеличение на престъпността. (Матей 24:12)

 •   Унищожаване на земята, причинено от хората. (Откровение 11:18)

 •   Морален упадък. Хората ще бъдат „неблагодарни, нелоялни, ... ще са чужди на всякакво разбирателство, клеветници, без самоконтрол, свирепи, без любов към добротата, предатели, твърдоглави, надути“. (2 Тимотей 3:1–4)

 •   Разпадане на семействата, защото хората ще бъдат „безсърдечни“, а децата — „непослушни на родителите“. (2 Тимотей 3:2, 3)

 •   Любовта към Бога ще охладнее. (Матей 24:12)

 •   Отявлени прояви на религиозно лицемерие. (2 Тимотей 3:5)

 •   По–ясно разбиране на библейските пророчества, включително на онези, свързани с „последните дни“. (Даниил 12:4)

 •   Проповядване на добрата новина за Божието Царство по целия свят. (Матей 24:14)

 •   Широко разпространено безразличие и дори подигравки спрямо доказателствата за наближаването на края. (Матей 24:37–39; 2 Петър 3:3, 4)

 •   Едновременно изпълнение на всички тези пророчества, а не само на някои или дори на повечето от тях. (Матей 24:33)

В „последните дни“ ли живеем?

 Да. Условията в света, както и библейската хронология, показват, че „последните дни“ са започнали през 1914 г. Оттогава Божието Царство управлява в небето. Едно от първите неща, които то извършило, било да изхвърли Сатана Дявола и демоните от небето и да ги ограничи в областта на земята. (Откровение 12:7–12) Влиянието на Сатана върху хората личи в тяхната нагласа и действия, заради които времената в „последните дни“ са „особено тежки“. (2 Тимотей 3:1)