Прескочи към материала

Какво символизира звярът със седемте глави от 13 глава на Откровение?

Какво символизира звярът със седемте глави от 13 глава на Откровение?

Отговорът на Библията

Дивият звяр със седем глави, който се появява в Откровение 13:1, символизира световната политическа система.

  • Той притежава власт, сила и престол, което показва, че има политически характер. (Откровение 13:2)

  • Дадена му е власт на „над всяко племе, род, език и народ“, следователно той е нещо повече от едно–единствено правителство. (Откровение 13:7)

  • В него са съчетани характеристики на четирите звяра от пророчеството в Даниил 7:2–8 — тяло на леопард, крака на мечка, уста на лъв и десет рога. За зверовете от пророчеството в Даниил се казва, че са царе, които управляват един след друг над различни империи. (Даниил 7:17, 23) От това разбираме, че дивият звяр от 13 глава на Откровение представя многосъставна политическа организация.

  • Той излиза „от морето“, тоест от неспокойното човешко общество, от което произхождат правителствата в света. (Откровение 13:1; Исаия 17:12, 13)

  • В Библията се казва, че името, или числото, на звяра — 666 — е „човешко число“. (Откровение 13:17, 18) Този израз разкрива, че звярът от Откровение, 13 глава, има човешки произход, а не духовен или демоничен.

Макар народите да не постигат съгласие по много въпроси, те са единни в решимостта си да запазят своята власт, вместо да се подчинят на управлението на Божието Царство. (Псалм 2:2) Те ще обединят също сили, за да воюват срещу Божието войнство, предвождано от Исус Христос, при Армагедон, но тази война ще доведе до унищожението на народите. (Откровение 16:14, 16; 19:19, 20)

„Десет рога и седем глави“

Като ключ за разбирането на значението на „десетте рога и седемте глави“ на звяра от 13 глава на Откровение, служи „изображението на дивия звяр“ — яркочервен звяр със седем глави и десет рога. (Откровение 13:1, 14, 15; 17:3) Библията казва, че седемте глави на червения звяр представят „седем царе“, или политически власти. (Откровение 17:9, 10)

Следователно седемте глави на звяра от Откровение 13:1 представят седем власти: основните политически сили, които са доминирали през историята и са играли водеща роля в потискането на Божия народ — Египет, Асирия, Вавилон, Мидо–Персия, Гърция, Рим и англо–американската сила. Освен това в Библията някои числа се използват символично: например числото десет представя завършеност. Ако направим заключението, че десетте рога (често символизиращи политически власти) представят всички държави, малки и големи, тогава короните върху всеки рог показват, че всеки народ управлява едновременно с основната политическа сила през съответния период.