Прескочи към материала

Бог

Кой е Бог?

Бог има ли име?

Много библейски преводи съдържат личното име на Бога. Трябва ли да го използваш?

Дали името на Бога е Исус?

Исус никога не твърдял, че е Всемогъщият Бог. Защо?

Кой е Йехова?

Дали той е Бог само на евреите?

Колко имена има Бог?

Някои смятат, че Бог има много имена като „Аллах“, „Алфа и Омега“, „Ел шада̀й“ и „Йехова–ире“. Има ли значение как се обръщаме към Бога?

Кой или какво е „Алфа и Омега“?

Защо е подходяща тази титла?

Има ли Бог?

Библията отговаря с пет убедителни аргумента.

Дали Бог е просто безлична сила?

Библията казва, че Бог е създал всичко. Но загрижен ли е за нас?

Вездесъщ ли е Бог?

Дали според Библията Бог е навсякъде? Защо можеш да си сигурен, че той обитава определено място, и все пак те познава лично?

Какво е светият дух?

С основание в Библията за светия дух се говори като за Божии „ръце“.

Обитава ли Бог едно определено място?

Къде според Библията е Бог? Дали Исус е на същото място?

Дали някой е виждал Бога?

Дали Библията си противоречи, като от една страна, казва, че „нито един човек никога не е виждал Бога“, а от друга, че Моисей „видял Бога на Израил“?

Троица ли е Бог?

Много религии учат, че Бог е Троица. Дали Библията учи същото?

Мария Божията майка ли е?

Както Свещеното писание, така и историята на християнството дават ясен отговор на този въпрос.

Променя ли Бог мнението си?

Противоречи ли си Библията, когато от една страна казва, че Бог не се променя, а от друга, че променя мнението си?

Божията воля

Как иска Бог да използвам живота си?

Трябва ли Бог да ти разкрие по някакъв чудодеен начин как да използваш живота си? Разбери какво казва Библията.

Какво казва Библията за свободната воля? Бог ли предопределя съдбата ни?

Много хора вярват, че животът ни е предопределен. Има ли значение какви решения вземаме?

Бог ли е виновен за страданията?

Всеки понася страдания — дори хората, които са угодни на Бога. Защо?