Прескочи към материала

Библия

Произход и достоверност

Какво представлява Библията?

Потопи се в Божието Слово Библията — посланието на Бога.

Дали Библията е мъдра книга, написана от хора?

Обърни внимание на онова, което Библията твърди за себе си.

Съдържа ли Библията мислите на Бога?

Много библейски писатели твърдели, че били ръководени от Бога. Защо?

Дали Моисей е написал Библията?

Моисей участвал в написването на Библията. Колко души са написали Библията?

Известно ли е кой е написал Библията?

Библейските писатели твърдели, че са били ръководени от Бога и че дори са получавали послания от ангели. Можем ли да вярваме на записаното от тях?

Променена ли е Библията?

Тъй като Библията е толкова стара книга, как можем да сме сигурни, че посланието ѝ е запазено с точност?

Кога Бог започнал да създава Вселената?

Отговорът се крие в начина, по който думите „начало“ и „ден“ се използват в книгата Битие.

В съгласие ли е Библията с науката?

Има ли научни неточности в Библията?

Учи ли Библията, че Земята е плоска?

Точна ли е тази стара книга?

Дали Библията е книга само за европейци?

В коя част на света били родени библейските писатели?

Кога били написани евангелията?

Колко време изминало от смъртта на Исус до написването на евангелията?

Четене и разбиране на Библията

Как можеш да разбереш посланието на Библията?

Можеш да узнаеш какво е нейното послание.

Има ли противоречия в Библията?

Разгледай някои привидни противоречия в Библията и принципите, които можеш да използваш, за да разбереш истината.

Кой или какво е „Словото на Бога“?

Според употребата си в Библията този израз има повече от едно значение.

Какво означава правилото „око за око“?

Оправдава ли правилото „око за око“ саморазправата?

Какво са Десетте Божии заповеди?

На кого били дадени? Длъжни ли са християните да ги спазват?

Какво означава да си „добър самарянин“?

Исус умело използвал тази притча, за да научи хората как да се отнасят към другите независимо от расата или националността им.

Какво представлява Тората?

Кой я е написал? Дали законите ѝ все още важат?

Пророчества и символизъм

Какво е пророчество?

Всяко вдъхновено от Бога послание ли се отнася за бъдещето?

Какво означават числата в Библията? Библейска ли е нумерологията?

Виж някои примери за преносното значение на числата в Библията и научи как това се различава от нумерологията.

Какво разкрива библейската хронология за 1914 г.?

Пророчеството за „седемте времена“ в четвърта глава на Даниил сочи към критичен момент за човешкото управление.

Книгата Откровение: Какво е нейното значение?

Самата книга казва, че онези, които четат, разбират и прилагат записаното в нея, ще са щастливи.

Кой или какво е „Алфа и Омега“?

Защо е подходяща тази титла?

Какво символизира звярът със седемте глави от 13 глава на Откровение?

Дивият звяр има власт, сила и престол. Какво още разкрива библейското пророчество?

Кой е аленочервеният див звяр от Откровение, 17 глава?

Шест белега могат да ни помогнат да разберем кой е този звяр.

Какво означава числото 666?

Библията разкрива какво означават числото 666 и белегът на дивия звяр.

Какво представлява Вавилон Велики?

Библията казва, че Вавилон е и блудница, и град.

Какво е огненото езеро? Същото ли е като ада или геената?

Исус притежава „ключовете на ада“, но има ли ключ за огненото езеро?

Кои били богаташът и Лазар?

Дали притчата на Исус показва, че добрите отиват на небето, а лошите са измъчвани в огнен ад?

Краят на света

Какъв е знакът за „последните дни“, или „времето на края“?

Библията е предсказала много неща, които ще се случват по едно и също време и ще характеризират последните дни.

Библията предсказала ли е какви ще са хората в наши дни?

Библията е предсказала, че хората ще станат по-лоши.

Какво представлява „голямото бедствие“?

Някои библейски пророчества ни разкриват подробности относно най–тежкия период в човешката история. Какво очакваме да се случи?

Какво е Армагедон?

Думата Армагедон се среща само веднъж в Библията, но войната, за която става въпрос, се обсъжда в цялото Свещено писание.

Ще бъде ли унищожена Земята?

Отговорът на Библията може да те изненада.

Кога ще дойде краят на света?

Има ли дата в Библията?

Какво ще постигне Божието Царство?

Научи какво ще стане, когато Божието Царство управлява над земята.

Хора, места и предмети

Какво научаваме от жените в Библията?

Виж разликата между някои прекрасни жени в Библията и други, които били зли.

Мария Божията майка ли е?

Както Свещеното писание, така и историята на християнството дават ясен отговор на този въпрос.

Какво казва Библията за Дева Мария?

Подкрепя ли Библията учението за непорочното зачатие?

Кой бил Йоан Кръстител?

Пророческото му послание подготвило сърцата на сънародниците му, юдеите, да разпознаят обещания Месия.

Коя била Мария Магдалина?

Някои разпространени вярвания за нея не се основават на Библията.

Кои били „тримата влъхви“? Бог ли изпратил „витлеемската звезда“, за да ги води?

Някои подробности в разказа за раждането на Исус всъщност не се споменават в Библията.

Какво казва Библията за Даниил?

Бог му дал видения за събития, които се изпълняват днес.

Коя била съпругата на Каин?

Библията дава удовлетворяващ отговор на този въпрос.

Мит ли е историята за Ной и всемирния Потоп?

В Библията се казва, че Бог причинил всемирен потоп, за да унищожи злите. Защо можем да вярваме на библейския разказ?

Какво представлява ковчегът на договора?

Бог заповядал на израилтяните да изработят този ковчег. Какво било предназначението му?

Торинската плащаница: Наистина ли тялото на Исус било увито с нея?

Три важни факта за плащаницата ни помагат да намерим отговора.

Чрез еволюция ли Бог създал различните форми на живот?

Библията не противоречи на научните наблюдения, според които може да има известни изменения в рамките на даден вид.

Практичност

Може ли Библията да ми помогне да имам щастливо семейство?

Мъдрите съвети от Библията са помогнали на милиони семейства да бъдат щастливи.

Какво казва Библията за приятелството?

Добрите приятели си влияят положително един на друг и си помагат да стават по-добри хора. Избирай внимателно приятелите си!

Какво е златното правило?

Когато казал златното правило, Исус говорел не само за отношението ни към хората като цяло, но и към враговете ни.

Какво означава „да обичаме враговете си“?

Тези прости, но изпълнени със смисъл думи на Исус могат да са много трудни за изпълнение.

Как да вземам добри решения?

Разгледай шест стъпки, основани на библейски принципи, които ще ти помогнат да придобиеш мъдрост и разбиране.

Къде мога да намеря надежда?

Един достоверен източник може да подобри живота ти сега и да ти вдъхне увереност за бъдещето.

Парите ли са „коренът на всяко зло“?

Познатият израз „парите са коренът на всяко зло“ е непълен цитат от Библията.

Може ли Библията да ми помогне, ако имам финансови проблеми и дългове?

С пари не можеш да си купиш щастие, но четири библейски принципа могат да ти помогнат да се справиш, ако имаш финансови проблеми.

Може ли Библията да помогне на страдащите от хронично заболяване?

Да! Разгледай три стъпки, които могат да ти помогнат, ако страдаш от хронично заболяване.

Какво казва Библията за отмъщението?

Съветите на Библията са помогнали на много хора да преодолеят желанието да си отмъстят.

Може ли да ми помогне Библията, ако съм потиснат?

Има три начина, по които Бог помага на потиснатите.

Отчаян съм от живота — могат ли Бог, Библията или религията да ми помогнат?

Научи как приятелството с Бога ще ти помогне да имаш по–добър живот сега и в бъдеще.

Какво казва Библията за любовта към себе си?

Исус казал: „Обичай ближния си както себе си.“ Какво имал предвид?