Прескочи към материала

Защо умираме?

Защо умираме?

Отговорът на Библията

 Съвсем естествено е да се питаме защо умираме, особено когато загубим свой близък. Библията казва: „Жилото, причиняващо смърт, е грехът.“ (1 Коринтяни 15:56)

Защо всички хора грешат и умират?

 Първите хора Адам и Ева загубили живота си, защото съгрешили против Бога. (Битие 3:17–19) Смъртта била единственият възможен резултат от бунта им срещу техния Създател, понеже в Бога е „изворът на живота“. (Псалм 36:9; Битие 2:17)

 Адам предал греха на всички свои потомци. В Библията четем: „Чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха — смъртта, и по този начин смъртта се разпростря върху всички хора, защото всички съгрешиха.“ (Римляни 5:12) Хората умират, защото са грешни. (Римляни 3:23)

Как ще бъде премахната смъртта?

 Бог обещава, че един ден „ще погълне смъртта завинаги“. (Исаия 25:8) За да премахне смъртта, той трябва да елиминира основната причина за нея — греха. Ще го направи чрез Исус Христос, който „премахва греха на света“. (Йоан 1:29; 1 Йоан 1:7)