Прескочи към материала

Защо Исус умрял?

Защо Исус умрял?

Отговорът на Библията

 Исус умрял, за да може греховете на хората да бъдат простени и те да получат безкраен живот. (Римляни 6:23; Ефесяни 1:7) Със смъртта си той доказал, че човек може да остане лоялен на Бога дори при най–тежки изпитания. (Евреи 4:15)

 Да разгледаме как смъртта на един човек е постигнала толкова много.

 1.   Благодарение на смъртта на Исус „греховете ни са простени“. (Колосяни 1:14)

   Първият човек Адам бил създаден съвършен, без грях. Но той решил да не слуша Бога. Непослушанието му, тоест грехът му, се отразило на всичките му потомци. Библията обяснява: „Чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешници.“ (Римляни 5:19)

   Исус също бил съвършен, но не съгрешил. Затова можел да бъде „помирителна жертва за нашите грехове“. (1 Йоан 2:2) Както Адамовото непослушание опетнило човешкото семейство с греха, така смъртта на Исус премахнала това петно от всички, които вярват в него.

   Може да се каже, че Адам продал хората на греха. Като бил готов да умре за нас, Исус ни откупил от него. В резултат на това, „ако някой извърши грях, имаме помощник, който е с Бащата — Исус Христос, праведния“. (1 Йоан 2:1)

 2.   Исус умрял, така че „всеки, който вярва в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот“. (Йоан 3:16)

   Макар че Адам бил създаден да живее вечно, заради греха си бил наказан със смърт. В Библията пише: „Чрез [Адам] грехът влезе в света и чрез греха — смъртта, и по този начин смъртта се разпростря върху всички хора, защото всички съгрешиха.“ (Римляни 5:12)

   От друга страна, смъртта на Исус не само премахнала греха, но и отменила смъртната присъда на всички, които проявяват вяра в него. Библията обобщава това по следния начин: „Както грехът царуваше заедно със смъртта, така и незаслужената милост да царува чрез праведността и да доведе до вечен живот чрез нашия Господар Исус Христос.“ (Римляни 5:21)

   Разбира се, продължителността на човешкия живот все още е ограничена. Но Бог обещава, че ще даде на праведните вечен живот и ще възкреси мъртвите, за да могат и те да се възползват от жертвата на Исус. (Псалм 37:29; 1 Коринтяни 15:22)

 3.   Исус бил „послушен чак до смърт“ и така доказал, че човек може да е верен на Бога при всяко изпитание. (Филипяни 2:8)

   Въпреки че имал съвършен ум и тяло, Адам проявил непослушание към Бога, защото егоистично пожелал нещо, което не му принадлежало. (Битие 2:16, 17; 3:6) По–късно Божият враг Сатана намекнал, че никой човек няма да е послушен на Бога безкористно, особено ако животът му е застрашен. (Йов 2:4) Но съвършеният Исус бил послушен на Бога и му останал верен, като дори умрял позорно и мъчително. (Евреи 7:26) Това напълно решило въпроса: Човек може да остане верен на Бога, каквито и изпитания да го сполетят.

Въпроси за смъртта на Исус

 •   Защо Исус трябвало да страда и да умре, за да откупи хората? Не можело ли Бог просто да отмени смъртната присъда?

   Според Божия закон „заплатата на греха е смърт“. (Римляни 6:23) Бог не скрил това от Адам. Той му казал, че наказанието за непослушанието ще е смърт. (Битие 3:3) Когато Адам съгрешил, Бог, „който не може да лъже“, спазил думата си. (Тит 1:2) Адам предал на потомците си не само греха, но и заплатата на греха — смъртта.

   Макар че заслужават смъртна присъда, грешните хора са получили „богатството на Божията незаслужена милост“. (Ефесяни 1:7) Мярката на Бога да откупи човечеството, давайки Исус като съвършена жертва, била изключително справедлива и милостива.

 •   Кога умрял Исус?

   Исус умрял „в деветия час“ от изгрева на слънцето, или около 15:00 ч. в деня на юдейската Пасха. (Марко 15:33–37, бел. под линия) Според съвременния календар тази дата отговаря на 1 април 33 г., петък.

 •   Къде умрял Исус?

   Исус бил екзекутиран на „така нареченото Място на черепа, което на еврейски се казва Голгота“. (Йоан 19:17, 18) В онези дни то било „извън градските порти“ на Йерусалим. (Евреи 13:12) Може да е било на хълм, понеже в Библията пише, че някои наблюдавали екзекуцията „отдалеч“. (Марко 15:40, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г. [РИ–1938]) Днес обаче не може да се каже къде точно се е намирала Голгота.

 •   Как умрял Исус?

   Макар мнозина да вярват, че Исус бил разпънат на кръст, в Библията се казва: „Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото.“ (1 Петър 2:24, РИ–1938) Библейските писатели използвали две гръцки думи за средството, с което Исус бил екзекутиран: „ставро̀с“ и „ксѝлон“. Много учени смятат, че тези думи се отнасят за греда или отвесен стълб от едно парче дърво.

 •   Как трябва да се отбелязва Исусовата смърт?

   В нощта на годишната юдейска Пасха Исус установил просто честване и заповядал на последователите си: „Правете това като възпоменание за мене.“ (1 Коринтяни 11:24) След броени часове той бил убит.

   Писателите на Библията сравнили Исус с агнето, жертвано на Пасхата. (1 Коринтяни 5:7) Точно както този празник напомнял на израилтяните за освобождението им от робство, така и Възпоменанието на Христовата смърт напомня на християните за освобождението им от греха и смъртта. Пасхата, която според лунния календар била на 14 нисан, се празнувала ежегодно; първите християни също чествали Възпоменанието веднъж годишно.

   Всяка година, в деня, отговарящ на 14 нисан, милиони хора по света отбелязват годишнината от смъртта на Исус Христос.