Прескочи към материала

Животните отиват ли на небето?

Животните отиват ли на небето?

Отговорът на Библията

Библията учи, че от всички същества на земята само ограничен брой хора ще отидат на небето. (Откровение 14:1, 3) Там те ще управляват като царе и свещеници с Исус Христос. (Лука 22:28–30; Откровение 5:9, 10) По–голямата част от хората ще възкръснат за живот в рай на земята. (Псалм 37:11, 29)

Никъде в Библията не се казва, че кучетата и другите домашни любимци отиват на небето, и има причина за това. Животните не могат да предприемат необходимите действия, за да получат „небесното призоваване“. (Евреи 3:1) Те не могат например да придобият познание, да проявяват вяра и да спазват Божиите заповеди. (Матей 19:17; Йоан 3:16; 17:3) Само хората са създадени да живеят вечно. (Битие 2:16, 17; 3:22, 23)

За да отидат на небето, земните създания трябва да възкръснат. (1 Коринтяни 15:42) В Библията се разказва за няколко възкресения. (3 Царе 17:17–24; 4 Царе 4:32–37; 13:20, 21; Лука 7:11–15; 8:41, 42, 49–56; Йоан 11:38–44; Деяния 9:36–42; 20:7–12) Но във всяко от тях става дума за хора, а не за животни.

 Животните имат ли душа?

Не. Библията казва, че и хората, и животните са души. (Числа 31:28) Когато бил създаден, първият мъж Адам не получил душа, а самият той „станал жива душа“. (Битие 2:7) Душата се състои от две неща: „пръст от земята“ и „дъха на живота“.

 Може ли душата да умре?

Да, Библията учи, че душата умира. (Левит 21:11, бел. под линия; Езекиил 18:20) При смъртта си хората и животните се връщат в пръстта на земята. (Еклисиаст 3:19, 20) С други думи, престават да съществуват. *

 Животните вършат ли грях?

Не. Грехът е действие, мисъл или чувство, което е в разрез с Божиите стандарти. За да извършиш грях, трябва да можеш да вземаш решения по морални въпроси, а животните нямат тази способност. Те обикновено действат по инстинкт. (2 Петър 2:12) Когато животът им достигне своя край, животните умират, макар че не грешат.

 Оправдана ли е жестокостта към животните?

Не. Бог дал на хората власт над животните, но не и правото да ги малтретират. (Битие 1:28; Псалм 8:6–8) Бог се интересува от благополучието на всяко животно, дори на малките птички. (Йона 4:11; Матей 10:29) Той заповядал на служителите си да се отнасят внимателно към животните. (Изход 23:12; Второзаконие 25:4; Притчи 12:10)

^ абз. 13 За повече информация виж гл. 6 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“.