Прескочи към материала

Какво научаваме от жените в Библията?

Какво научаваме от жените в Библията?

Отговорът на Библията

В Библията четем за много жени, от които можем да извлечем ценни поуки. (Римляни 15:4; 2 Тимотей 3:16, 17) В тази статия ще научим повече за някои от тези жени. Много от тях са достойни за подражание, а други служат като предупредителен пример. (1 Коринтяни 10:11; Евреи 6:12)

  Авигея

Коя била тя? Авигея била съпруга на богат, но груб човек на име Навал. Тя обаче била разумна и смирена, както и красива във физическо и духовно отношение. (1 Царе 25:3)

С какво е позната? Благодарение на своята мъдрост и добра преценка Авигея предотвратила голяма беда. Тя и съпругът ѝ живеели в района, където се укривал Давид, бъдещият цар на Израил. Докато били там, Давид и хората му пазели овцете на Навал от разбойници. Но когато пратениците на Давид помолили за малко храна, Навал безочливо отказал. Давид се разгневил и с хората му решили да убият Навал и всички мъже в дома му. (1 Царе 25:10–12, 22)

Щом чула какво е направил мъжът ѝ, Авигея бързо предприела действия. Тя дала на служителите си храна, която да занесат на Давид и хората му, а след това самата тя отишла да моли царя за милост. (1 Царе 25:14–19, 24–31) Когато видял даровете ѝ, забелязал смирението ѝ и изслушал мъдрия ѝ съвет, Давид разбрал, че Бог я е изпратил, за да предотврати трагедия. (1 Царе 25:32, 33) Малко по–късно Навал умрял и Авигея станала жена на Давид. (1 Царе 25:37–41)

Какво научаваме от нея? Въпреки че била красива и богата, Авигея била скромна. В името на мира тя била готова да се извини за нещо, за което нямала вина. В напрегната ситуация Авигея действала спокойно, тактично, смело и находчиво.

  Анна

Коя била тя? Анна била съпруга на Елкана и майка на Самуил, който станал известен пророк в древния Израил. (1 Царе 1:1, 2, 4–7)

С какво е позната? Когато била бездетна, Анна се обърнала за помощ към Бога. Съпругът ѝ имал и друга жена — Фенина, която имала деца. За разлика от нея, Анна останала бездетна дълго време. Фенина безсърдечно ѝ се присмивала, но тя търсела утеха от Бога. Анна дала обет пред него, че ако я дари със син, тя ще му го даде, за да служи в светия шатър — преносим шатър за поклонение, използван от израилтяните. (1 Царе 1:11)

Бог отговорил на молитвата ѝ и тя родила син на име Самуил. Анна спазила обещанието си и го завела да служи в светия шатър, когато бил още много малък. (1 Царе 1:27, 28) Година след година тя му шиела горна дреха без ръкави и му я носела. След време Бог я благословил с още пет деца — трима синове и две дъщери. (1 Царе 2:18–21)

Какво научаваме от нея? Искрените молитви на Анна ѝ помогнали да издържи трудностите. А благодарствената ѝ молитва, записана в 1 Царе 2:1–10, отразява силната ѝ вяра в Бога.

  Далила

Коя била тя? Жена, в която израилският съдия Самсон се влюбил. (Съдии 16:4, 5)

С какво е позната? Далила приела пари от филистимските владетели, за да предаде Самсон, чрез когото Бог избавял израилтяните от филистимското потисничество. Филистимците не можели да надвият Самсон заради свръхчовешката му сила. (Съдии 13:5) Затова техните владетели потърсили помощ от Далила.

Те я подкупили, за да разберат в какво се крие голямата сила на Самсон. Далила приела парите и след няколко опита най–накрая успяла да разбере тайната му. (Съдии 16:15–17) После я разкрила на филистимците, които хванали Самсон и го хвърлили в затвора. (Съдии 16:18–21)

Какво научаваме от нея? Далила служи като предупредителен пример за нас. Заради алчността си тя постъпила егоистично, нечестно и нелоялно спрямо служител на Йехова Бог.

  Девора

Коя била тя? Девора била пророчица, чрез която израилският Бог Йехова разкривал волята си по въпроси, засягащи народа му. Чрез нея Бог също разрешавал проблеми сред израилтяните. (Съдии 4:4, 5)

С какво е позната? Пророчицата Девора смело подкрепяла служителите на Бога. Под негово ръководство тя казала на Варак да поведе израилската войска срещу ханаанците, които ги потискали. (Съдии 4:6, 7) Когато Варак я помолил да дойде с него, тя не се уплашила, а с готовност се отзовала на молбата му. (Съдии 4:8, 9)

След като Бог дал пълна победа на израилтяните, Девора съчинила поне част от песента, с която тя и Варак възпели победата. В нея Девора споменала каква роля е имала в разгрома на ханаанците Яил, друга безстрашна жена. (Съдии, 5 глава)

Какво научаваме от нея? Девора била смела и самопожертвователна. Тя насърчавала другите да вършат онова, което е правилно в Божиите очи. А когато го правели, щедро ги хвалела.

  Ева

Коя била тя? Ева била първата жена в света и първата жена, за която се говори в Библията.

С какво е позната? Ева нарушила ясната заповед на Бога. Подобно на съпруга си Адам, Ева била създадена съвършена, със свободна воля и способност да развива угодни на Бога качества, като любов и мъдрост. (Битие 1:27) Ева знаела за предупреждението от Бога, дадено на Адам, че ако ядат от определено дърво, ще умрат. Тя обаче била подмамена да вярва, че няма да умре и дори ще живее по–добре без Бога. Затова яла от плода и след това дала и на мъжа си. (Битие 3:1–6; 1 Тимотей 2:14)

Какво научаваме от нея? Примерът на Ева ни показва колко опасно е да подхранваме погрешни желания. Въпреки ясната Божия заповед тя развила копнеж за нещо, което не ѝ принадлежало. (Битие 3:6; 1 Йоан 2:16)

  Естир

Коя била тя? Естир била юдейка, избрана от персийския цар Асуир за негова царица.

С какво е позната? Царица Естир използвала влиянието си, за да предотврати избиването на сънародниците си. Тя научила, че е издаден указ, според който на определен ден всички юдеи в Персийската империя щели да бъдат убити. Този зъл план бил замислен от Аман, главния съветник на царя. (Естир 3:13–15; 4:1, 5) С помощта на по–възрастния си братовчед Мардохей и с риск за живота си Естир разкрила на своя съпруг, цар Асуир, злия план на Аман. (Естир 4:10–16; 7:1–10) Впоследствие царят позволил Естир и Мардохей да издадат нов указ, който да позволява на юдеите да се защитят. Юдеите постигнали пълна победа над враговете си. (Естир 8:5–11; 9:16, 17)

Какво научаваме от нея? Естир оставила прекрасен пример на смелост, смирение и скромност. (Псалм 31:24; Филипяни 2:3) Въпреки красотата и позицията си тя търсела съвет и помощ от други. Царицата говорела със съпруга си тактично, уважително, но и смело. По време на голямата опасност, надвиснала над юдеите, Естир безстрашно заявила, че е юдейка.

  Жената на Лот

Коя била тя? Библията не споменава нейното име, но разкрива, че имала две дъщери и живеела със семейството си в град Содом. (Битие 19:1, 15)

С какво е позната? Тя не послушала заповедта на Бога. Той бил решил да унищожи Содом и околните градове поради отвратителната сексуална неморалност в тях. От любов към праведния Лот и семейството му, които живеели в Содом, Бог изпратил двама ангели да ги изведат оттам. (Битие 18:20; 19:1, 12, 13)

Ангелите казали на Лот и семейството му да бягат и да не поглеждат назад; в противен случай щели да умрат. (Битие 19:17) Но жената на Лот погледнала назад и се превърнала „в стълб от сол“. (Битие 19:26)

Какво научаваме от нея? Случилото се с нея подчертава колко опасно е да обичаме материалните неща дотолкова, че да спрем да слушаме Бога. Исус Христос я посочил като предупредителен пример за нас. Той казал: „Помнете жената на Лот.“ (Лука 17:32)

  Йезавел

Коя била тя? Йезавел била жена на израилския цар Ахав. Тя не била израилтянка и не се покланяла на Йехова, а на ханаанския бог Ваал.

С какво е позната? Царица Йезавел била властна, безмилостна и жестока. Тя прокарвала поклонението към Ваал и съпътстващата го сексуална неморалност. В същото време се опитвала да премахне поклонението към истинския Бог Йехова. (3 Царе 18:4, 13; 19:1–3)

Йезавел прибегнала до лъжи и убийство, за да задоволи прищевките си. (3 Царе 21:8–16) Както предсказал Бог, тя умряла по жесток начин и не била погребана. (3 Царе 21:23; 4 Царе 9:10, 32–37)

Какво научаваме от нея? Йезавел е лош пример. Тя била толкова покварена и безскрупулна, че името ѝ станало нарицателно за безсрамна, неморална и своенравна жена.

  Лия

Коя била тя? Лия била първата съпруга на патриарха Яков. По–малката ѝ сестра Рахил била втората. (Битие 29:20–29)

С какво е позната? Лия родила шестима синове на Яков. (Рут 4:11) Яков искал да се ожени за Рахил, не за нея. Баща им Лаван обаче направил така, че първо Лия да стане негова съпруга. Когато разбрал, че е измамен, Яков отишъл да говори с Лаван. Баща им обяснил, че според обичаите по–малката не може да се омъжи преди по–голямата. Седмица по–късно Яков взел и Рахил за жена. (Битие 29:26–28)

Яков обичал Рахил повече от Лия. (Битие 29:30) Затова Лия завиждала на сестра си и се съревновавала с нея за вниманието на мъжа им. Бог забелязал чувствата ѝ и я благословил със седем деца — шестима синове и една дъщеря. (Битие 29:31)

Какво научаваме от нея? Лия разчитала на Бога и му се молела. Въпреки трудностите в семейството си тя ясно виждала Божията подкрепа. (Битие 29:32–35; 30:20) Разказът за живота на Лия е показателен за недостатъците на полигамията — уредба, която Бог допускал за известно време. Установеният от него стандарт за брака е мъжът да има само една жена и жената — само един мъж. (Матей 19:4–6)

  Мариам

Коя била тя? Мариам била сестра на Моисей и Аарон. Тя е първата жена, наречена в Библията пророчица.

С какво е позната? Като пророчица, Мариам предавала на хората послания от Бога. Имала значима позиция в Израил и участвала с мъжете в пеенето на победна песен, след като Бог унищожил египетската войска в Червено море. (Изход 15:1, 20, 21)

След време Мариам и Аарон говорили критично за Моисей, очевидно водени от гордост и завист. Бог „слушал думите им“ и строго ги порицал. (Числа 12:1–9) Той поразил Мариам с проказа, защото, изглежда, първо тя започнала да недоволства. Когато Моисей се помолил за нея, Бог я излекувал. След като била седем дни под карантина, ѝ било позволено да се върне в стана на Израил. (Числа 12:10–15)

Библията посочва, че Мариам приела поправянето. Векове по–късно Бог споменал за голямата привилегия, която имала, като казал на израилтяните: „Изпратих при тебе Моисей, Аарон и Мариам.“ (Михей 6:4)

Какво научаваме от нея? Случилото се с Мариам разкрива, че Бог обръща внимание какво казват служителите му един за друг или един на друг. Научаваме също, че за да имаме Божието одобрение, трябва да се пазим от гордост и завист — черти, заради които можем да опетним нечия репутация.

  Мария (майката на Исус)

Коя била тя? Мария била млада юдейка и все още била девствена, когато родила Исус — Божия син, когото заченала по чудодеен начин.

С какво е позната? Мария смирено вършела Божията воля. Тя била сгодена за Йосиф, когато един ангел ѝ се явил и ѝ съобщил, че ще забременее и ще роди дългоочаквания Месия. (Лука 1:26–33) Тя с готовност приела своята роля. След раждането на Исус Мария и Йосиф имали четирима синове и поне две дъщери. Така че Мария не останала девица. (Матей 13:55, 56) Въпреки оказаната ѝ от Бога чест тя не очаквала слава от хората. И те не се отнасяли към нея по по–специален начин — нито докато Исус бил жив, нито след смъртта му.

Какво научаваме от нея? Мария била вярна жена, която с радост поела голяма отговорност. Тя отлично познавала Божието Слово. Според едно изследване се позовала около 20 пъти на него, когато изрекла думите, записани в Лука 1:46–55.

  Мария (сестрата на Марта и Лазар)

Коя била тя? Мария, сестра ѝ Марта и брат ѝ Лазар били близки приятели на Исус.

С какво е позната? Мария многократно показвала, че уважава Исус като Син на Бога. Тя проявила вяра, че той може да предотврати смъртта на брат ѝ Лазар, и видяла как го възкресил. Сестра ѝ Марта я упрекнала, че вместо да ѝ помага с домакинските задължения, слуша Исус. Но той я похвалил, че духовните неща са приоритет за нея. (Лука 10:38–42)

При друг случай Мария проявила необикновена щедрост, като изляла върху главата и краката на Исус „скъпо благоуханно масло“. (Матей 26:6, 7) Някои присъстващи казали, че това е разхищение. Исус обаче я защитил с думите: „Навсякъде по света, където бъде проповядвана тази добра новина [за Царството], ще се говори и за това, което направи тази жена, като спомен за нея.“ (Матей 24:14; 26:8–13)

Какво научаваме от нея? Мария имала силна вяра. За нея поклонението на Бога било по–важно от всекидневните неща. Тя смирено отдавала почит на Исус и била готова да изразходва значителна сума за това.

  Мария Магдалина

Коя била тя? Мария Магдалина била лоялна ученичка на Исус.

С какво е позната? Мария Магдалина била сред жените, придружаващи Исус и учениците му. Тя щедро използвала средствата си, за да се грижи за нуждите им. (Лука 8:1–3) Мария следвала Исус до края на службата му и била близо до него по време на екзекуцията му. Тя имала честта да е сред първите, които видели възкресения Исус. (Йоан 20:11–18)

Какво научаваме от нея? Мария Магдалина щедро подкрепяла службата на Исус и останала негова отдадена последователка.

  Марта

Коя била тя? Марта била сестра на Лазар и Мария и тримата живеели във Витания, село близо до Йерусалим.

С какво е позната? Тя била близка приятелка на Исус. Той „обичал Марта, сестра ѝ и Лазар“. (Йоан 11:5) Марта била гостоприемна жена. При едно от посещенията на Исус сестра ѝ избрала да слуша Исус, докато тя се занимавала с домакински задължения. Марта му се оплакала, че Мария не ѝ помага, но Исус тактично поправил мисленето ѝ. (Лука 10:38–42)

Когато Лазар се разболял, Марта и сестра ѝ помолили Исус да дойде, уверени, че той може да излекува брат им. (Йоан 11:3, 21) Но Лазар умрял. От разговора на Марта с Исус личи нейната вяра в библейското обещание за възкресение и в способността на Исус да върне брат ѝ към живот. (Йоан 11:20–27)

Какво научаваме от нея? Марта проявявала изключително гостоприемство. С готовност приемала съвети и говорела открито за чувствата и вярата си.

 • За повече информация относно Марта виж статията „Вярвам“.

  Раав

Коя била тя? Раав била блудница и живеела в ханаанския град Йерихон. Тя станала служителка на Йехова Бог.

С какво е позната? Раав скрила двама израилтяни, които били дошли да разузнаят земята. Направила го, защото била чула как израилският Бог Йехова е избавил своя народ от Египет, а по–късно и от нападение от едно племе, наречено аморейци.

Раав помогнала на съгледвачите и ги помолила да пощадят нея и семейството ѝ, когато израилтяните дойдат да унищожат Йерихон. Те се съгласили, но при определени условия: тя трябвало да запази мисията им в тайна; по време на нападението трябвало да остане заедно със семейството си в своя дом и освен това трябвало да спусне червено въже от прозореца, с което да обозначи дома си. Раав спазила всички напътствия и тя и семейството ѝ оцелели, когато израилтяните завладели Йерихон.

По–късно Раав се омъжила за израилтянин и станала предшественичка както на цар Давид, така и на Исус Христос. (Исус Навиев 2:1–24; 6:25; Матей 1:5, 6, 16)

Какво научаваме от нея? В Библията Раав е посочена като забележителен пример на вяра. (Евреи 11:30, 31; Яков 2:25) Случилото се с нея ни показва, че Бог прощава щедро и е безпристрастен. Той благославя онези, които му се доверяват, независимо от тяхното минало.

  Рахил

Коя била тя? Рахил била дъщеря на Лаван и любимата жена на патриарха Яков.

С какво е позната? Рахил се омъжила за Яков и му родила двама от 12–те синове, от които произлезли племената на древния Израил. Рахил срещнала своя бъдещ съпруг, докато се грижела за овцете на баща си. (Битие 29:9, 10) Тя била „стройна и красива“, което не можело да се каже за по–голямата ѝ сестра Лия. (Битие 29:17)

Яков се влюбил в Рахил и се съгласил да работи седем години, за да може да се ожени за нея. (Битие 29:18) Лаван обаче измамил Яков, като му дал първо Лия за жена. След това му позволил да се ожени и за Рахил. (Битие 29:25–27)

Яков обичал Рахил и двамата ѝ синове повече, отколкото обичал Лия и нейните деца. (Битие 37:3; 44:20, 27–29) Затова имало съперничество между двете жени. (Битие 29:30; 30:1, 15)

Какво научаваме от нея? Рахил издържала проблемите в семейството, без да губи надежда, че Бог ще чуе молитвите ѝ. (Битие 30:22–24) Разказът за нея разкрива трудностите от полигамния брак и същевременно доказва колко е мъдър първоначалният стандарт на Бога за брака — мъжът да има само една жена. (Матей 19:4–6)

  Ревека

Коя била тя? Ревека била жена на Исаак и майка на близнаците Яков и Исав.

С какво е позната? Ревека вършела Божията воля дори когато било трудно. Докато наливала вода от кладенец, един мъж я помолил за глътка вода. Тя веднага му дала да пие и предложила да извади вода и за камилите му. (Битие 24:15–20) Този мъж бил служител на Авраам и бил изминал голямо разстояние, за да намери жена за Авраамовия син Исаак. (Битие 24:2–4) Освен това се бил помолил за Божията благословия. Когато видял трудолюбието и гостоприемството на Ревека, той разбрал, че Бог е отговорил на молитвата му и е избрал именно нея за жена на Исаак. (Битие 24:10–14, 21, 27)

Когато научила защо е дошъл служителят, Ревека се съгласила да се върне с него и да стане съпруга на Исаак. (Битие 24:57–59) След време тя родила момчета близнаци. Бог ѝ разкрил, че по–големият, Исав, ще служи на по–малкия, Яков. (Битие 25:23) Когато Исаак поискал да благослови Исав като първороден, Ревека направила всичко необходимо Яков да получи благословията, понеже знаела, че това е Божията воля. (Битие 27:1–17)

Какво научаваме от нея? Ревека била скромна, трудолюбива и гостоприемна — качества, които я направили добра съпруга, майка и служителка на истинския Бог.

 • За повече информация относно Ревека виж статията „Искам“.

  Рут

Коя била тя? Рут била моавка, която оставила боговете и родината си и станала служителка на Йехова в Израил.

С какво е позната? Рут проявила извънредно голяма любов към своята свекърва Ноемин. Ноемин заедно със съпруга си и двамата си синове се била преместила в Моав заради глад в Израил. Синовете ѝ впоследствие се оженили за моавки — Рут и Орфа. След време обаче съпругът и синовете на Ноемин починали и оставили три вдовици.

Ноемин решила да се върне в Израил, където сушата вече била свършила. Рут и Орфа поискали да дойдат с нея, но тя им казала да се върнат при роднините си. Орфа я послушала. (Рут 1:1–6, 15) Рут обаче лоялно останала до своята свекърва. Тя обичала Ноемин и искала да се покланя на нейния Бог, Йехова. (Рут 1:16, 17; 2:11)

Тъй като била всеотдайна и трудолюбива снаха, Рут скоро си създала добро име във Витлеем, родния град на Ноемин. Тя направила голямо впечатление на един богат земевладелец на име Вооз и той щедро осигурил храна за нея и свекърва ѝ. (Рут 2:5–7, 20) По–късно Рут се омъжила за него и станала предшественичка на цар Давид и на Исус Христос. (Матей 1:5, 6, 16)

Какво научаваме от нея? От любов към Ноемин и Йехова Рут с готовност оставила дома и семейството си. Тя била работлива, всеотдайна и лоялна дори когато имала трудности.

  Сара

Коя била тя? Сара била съпруга на Авраам и майка на Исаак.

С какво е позната? Сара оставила удобния живот в процъфтяващия град Ур заради вярата си в Божиите обещания, дадени на съпруга ѝ Авраам. Бог казал на Авраам да напусне Ур и да отиде в ханаанската земя. Той му обещал да го благослови и да направи от него голям народ. (Битие 12:1–5) По това време Сара вероятно била около 60–годишна. Оттогава тя и съпругът ѝ живеели в шатри.

Въпреки че номадският живот криел известна опасност за нея, Сара подкрепяла Авраам, който следвал Божието ръководство. (Битие 12:10, 15) Дълги години тя била бездетна и това много я наскърбявало. Бог обаче бил обещал да благослови Авраамовото потомство. (Битие 12:7; 13:15; 15:18; 16:1, 2, 15) След време той потвърдил, че Сара ще роди дете на Авраам. Тя действително родила, въпреки че отдавана била преминала детеродна възраст. Сара била на 90, а съпругът ѝ — на 100 години. (Битие 17:17; 21:2–5) Те нарекли детето си Исаак.

Какво научаваме от нея? От случилото се със Сара научаваме, че Бог винаги изпълнява обещанията си, дори когато това изглежда невъзможно! (Евреи 11:11) А примерът, който оставила като съпруга, подчертава колко важно е уважението в брака. (1 Петър 3:5, 6)

  Суламката

Коя била тя? Суламката била красива селска девойка. Тя е основен персонаж в библейската книга Песен на песните, но Библията не разкрива името ѝ.

С какво е позната? Тя останала лоялна на младия пастир, когото обичала. (Песен на песните 2:16) Нейната ненадмината красота обаче привлякла вниманието на богатия цар Соломон, който се опитал да спечели любовта ѝ. (Песен на песните 7:6) Макар че другите я подканяли да избере Соломон, суламката отказвала. Тя обичала скромния пастир и му останала вярна. (Песен на песните 3:5; 7:10; 8:6)

Какво научаваме от нея? Въпреки красотата си и вниманието, което получила, суламката имала скромен възглед за себе си. Тя не позволила натискът на другите или обещанията за богатство и слава да ѝ повлияят. Младата жена държала чувствата си под контрол и останала морално чиста.

  Яил

Коя била тя? Яил била жена на Хевер, който не бил израилтянин. Тя смело подкрепила Божия народ.

С какво е позната? Яил действала решително, когато военачалникът на ханаанската войска Сисара влязъл в шатъра ѝ. Той бил загубил битката срещу израилтяните и търсел къде да се скрие. Яил го поканила да дойде в нейния шатър и да си почине. Когато заспал, тя го убила. (Съдии 4:17–21)

Така Яил изпълнила пророчество, изречено от Девора: „Йехова ще предаде Сисара в ръцете на жена.“ (Съдии 4:9) Заради постъпката си тя била наречена „най–благословена“ сред жените. (Съдии 5:24)

Какво научаваме от нея? Яил била инициативна и смела. От примера ѝ виждаме как Бог може да направлява събитията, за да изпълнява пророчества.

 Жените в Библията: линия на времето

 1.  Ева

 2. Потопът (2370 г. пр.н.е.)

 3.  Сара

 4.  Жената на Лот

 5.  Ревека

 6.  Лия

 7.  Рахил

 8. Излизането на израилтяните от Египет (1513 г. пр.н.е.)

 9.  Мариам

 10.  Раав

 11.  Рут

 12.  Девора

 13.  Яил

 14.  Далила

 15.  Анна

 16. Първият израилски цар (1117 г. пр.н.е.)

 17.  Авигея

 18.  Суламката

 19.  Йезавел

 20.  Естир

 21.  Мария (майката на Исус)

 22. Покръстването на Исус (29 г. от н.е.)

 23.  Марта

 24.  Мария (сестрата на Марта и Лазар)

 25.  Мария Магдалина

 26. Смъртта на Исус (33 г. от н.е.)