Прескочи към материала

Дали Исус е Всемогъщият Бог?

Дали Исус е Всемогъщият Бог?

Отговорът на Библията

 Противниците на Исус го обвинили, че прави себе си равен на Бога. (Йоан 5:18; 10:30–33) Но Исус никога не твърдял, че е равен на Всемогъщия Бог. Той казал: „Бащата е по–велик от мене.“ (Йоан 14:28)

 Първите последователи на Исус не гледали на него като на равен на Всемогъщия Бог. Например апостол Павел писал, че след като Исус бил възкресен, Бог ‘го възвеличил’. Явно Павел не вярвал, че Исус е Всемогъщият Бог. В противен случай как Бог би могъл да възвеличи Исус? (Филипяни 2:9)